Jump to content

Maksimum aktywności roju Leonidów (ZHR: Niereguralne)

    

Event details

This event begins 11/17/2019 and repeats every year forever

 Share

Leonidy są rojem nieregularnym, który jednak potrafi zaskoczyć. Rój meteorów jest pozostałością po komecie 55P/Tempel-Tuttle, która pojawia się w pobliżu Słońca raz na 34 lata. Radiant roju znajduje się w pobliżu gwiazdy Algieba w gwiazdozbiorze Lwa. Leonidy są najszybszym znanym rojemmeteorów. Spadające gwiazdy poruszają się po niebie z prędkością 72 km/s iw przeszłości były powodem dużych deszczy meteorów.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.