Jump to content

rodz

Społeczność Astropolis
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About rodz

 • Rank
  Alderamin
 1. Reguła Titiusa-Bodego dotycząca Układu Słonecznergo nie jest jedyną tego typu zależnością. Merkury 0 0,4 0,39 Wenus 1 0,7 0,72 Ziemia 2 1,0 1,00 Mars 4 1,6 1,52 Pas planetoid 8 2,8 2,17 – 3,64 Jowisz 16 5,2 5,20 Saturn 32 10,0 9,54 Uran 64 19,6 19,2 Neptun 128 38,8 30,1 Pluton[a] (136199) Eris 256 77,2 39,5 67,8[7] Starożytnni "badacze niebios" mieli swoje reguły które pozwalały im określić długość roku zwrotnikowego , księżycowego czy okresy synodyczne poszczególnych "gwiazd błądzących". "Gwiazdy błądzące" wewnętrzne: 58.32 58.64 doby wynosi okres obrotu Merkurego wokól osi 87.48 87.97 doby wynosi okres obiegu Merkurego wokól Slońca 116.64 116.8 doby wynosi doba sloneczna Wenus 117 dni wynosi okres synodyczny Ziemi wzgledem Merkurego 145.8 146 dni wynosi okres obrotu Wenus wzgledem Ziemi 144.5 doby trwa okres synodyczny Wenus wzgledem Merkurego 174.96 176 dni trwa doba słoneczna Merkurego*** 583.2 584 dni wynosi okres synodyczny Wenus względem Ziemi Okresy widoczności Wenus (gwiazda poranna, gwiazda wieczorna) {[128 | 129.6 | 131.22 | 131.25 ] * 360} / 18= 2560 | 2592 | 2624.4 | 2625 Okresy widoczności Wenus (gwiazda poranna, gwiazda wieczorna) {[128 | 129.6 | 131.22 | 131.25 ] * 360} / 180= 256 | 259.2 | 262.44| 262.5 (256 x 2) + 1/10 okresu synodycznego Wenus=512+ 56.88888888888889=568.8888888888889 (512 /9/2) x 20= 568.8888888888889 259.2 x 2 + 1/10 okresu synodycznego Wenus= 518.4+ 51.84=576 (518.4/9/2) x 20=576 [(576/48 ) x 360] / 12=360 262.44 + 1/10 okresu synodycznego Wenus= 524.88 + 52.488=583.2 (524.88 /9/2) x 20= 583.2 [(583.2 / 48) x 360] / 12=364.5 (rok zwrotnikowy=synodyczny=smoczy) 262.5 + 1/10 okresu synodycznego Wenus = 525**+ 58.33333333333333=583.3333333333333 [(583.3333333333333 / 48) x 360] / 12=364.5833333333333 Wenus: 350 x 7.2=2520 ; 360 x 7=2520 ; Rok 2016 =[( 1/2 x 2520 ) x 576 (okres synodyczny Wenus) ] / 360 Rok 2016 =[( 1/2 x 2520 ) x 583.2 (okres synodyczny Wenus) ] / 364.5 Okresy widoczności Wenus i miesiąc synodyczny : (364.5833333333333*7.2)/ 10]/9=29.16666666666666(miesiąc synodyczny) 29.16666666666666 x 12.5=364.5833333333333(rok zwrotnikowy=synodyczny=smoczy) 29.16666666666666 x 1.0125=29.53125 (miesiąc księżycowy;zaćmieniowy) 29.53125 (miesiąc księżycowy;zaćmieniowy) x 12=354.375 (rok księżycowy,zaćmieniowy) (262.5*** x 2; Wenus jako gwiazda wieczorna,Wenus jako gwiazda poranna ; elongacja wsch; zach.)+ 58.3333333333333= 583.333333333333 (obieg synodyczny Wenus) 262.5 x 10= 2625 *(Księga Daniela 12:11,12) Gwiazdy błądzace" zewnętrzne : rezonansy orbitalne Typowymi przykładami na rezonans orbitalny w Układzie Słonecznym są ruchy orbitalne wielu obiektów transneptunowych. Najczęściej spotykanymi wśród tych planetoid z pasa Kuipera rezonansami są 1:2 (obiekty te nazywane są „twotino” – na jeden obieg twotino wokół Słońca przypadają dwa obiegi Neptuna) oraz 2:3 (ciała te zwane są przez astronomów „plutonkami” – na dwa obiegi dookoła Słońca jakiegoś plutonka przypadają trzy obiegi Neptuna. Istnieją także inne obiekty pozostające w rezonansie orbitalnym z Neptunem. Innymi przykładami na rezonansy orbitalne są uzależnione od siebie ruchy księżyców Jowisza czy Saturna, ruch planetoidy (3753) Cruithne, będącej w rezonansie z Ziemią oraz ruch planetoidy 2002 VE68, pozostającej w rezonansie z Wenus. Rezonans orbitalny w układzie księżyców Saturna 2:4 Tetyda-Mimas 1:2 Dione-Enceladus 3:4 Hyperion-Tytan ************* "reguła titus-bodiego" ************** Starożytnni "badacze niebios" mieli swoje reguły które pozwalały im określić okresy synodyczne poszczególnych "gwiazd błądzących". Mars (obieg synodyczny 780 dni) (52 x 360) /24=780 dni okres synodyczny Marsa **************** Jowisz ; 388.8 (okres synodyczny Jowisza) ; 389 (okres synodyczny Jowisza) (51.84 x 360) /48=388.8 (okres synodyczny Jowisza) ************** Saturn : 378 dni (okres synodyczny) 51.84 x 1.0125=52.488 7.2 x 7.2 x 7.291666666666=378 dni (okres synodyczny Saturna) 378 dni (okres synodyczny Saturna) / 7,2=52.5 (52.5 x 360) / (48 +2)=378 (okres synodyczny Saturna) Neptun : 7 x 360=2520 367.5 (okres synodyczny ) (50.4 x 360) / 362.88=50 7.291666666666(tygodni synodycznych) * 50.4= 367.5 (okres synodyczny Neptuna) 367.5 / 52.5=7 364/7=52 7 x 7,2 x 7,29166666666=367.5(okres synodyczny Neptuna) (50.4 x 360) / 7.2 / 7=2520/360=7 (2520 /7)+7=367 (okres synodyczny Neptuna) (2520 /7)+7.5=367.5 (okres synodyczny Neptuna) 7.5 x 48,6=364,5 7 x 52=364 7.2 x 50=360 2520+1260=3780*** (dzień za rok ; rok za dzień) 3780/10=378 dni(okres synodyczny Saturna) Astrolatria (kult planet) oparta jest na mylnym zrozumieniu budowy i funkcjonowania wszechświata , bazuje również na typowym dla ludzi pragnieniu poznania przyszłości. Ale czy wejrzenie w przyszłość jest w ogóle możliwe? Jeśli tak, to gdzie szukać informacji?
 2. Co do er kalendarzowych to panuje straszny bałagan i tak obecny rok byłby : 1438 — według kalendarza islamskiego 1733 — według kalendarza koptyjskiego 2009 — według kalendarza etiopskiego 2017 — według rachub Dionizjusza Małego 2560 — według kalendarza buddyjskiego 2764 — według kalendarza egipskiego 2770 — według kalendarza rzymskiego 2967 — według kalendarza berberyjskiego 3754 — według kalendarza zaratusztriańskiego 4350 — według kalendarza koreańskiego 4715 — według kalendarza chińskiego 5118 — według kalendarza hinduskiego 5130 — według kalendarza Majów 5777 — według kalendarza żydowskiego 6017 — według kalendarza masońskiego 6767 — według kalendarza asyryjskiego 7525 — według kalendarza bizantyjskiego "Król jest nagi" chociaż jest to cytat z baśni Andrsena znakomicie obrazuje fakt "oczywistości" której inni nie chcą lub boją się nie zauważać gdyż wygodniej jest im udawać , że wszystko jest w porządku. Problem z datowaniem jest jedynie wizualizacją zasady " najpierw dane później wykres". Obrazowo mówiąc chronologia to wyodrębniony wątek czasu osnuty różnymi metodami datowań .Ponieważ "wątek" jest niewłaściwie dobrany to również metody datowań będące osnową są obarczone błędem. Totalne zamieszanie , dałoby się go uniknąć gdyby przy ustalaniu rachuby czasu brano pod uwagę dobrze znany już w epoce "neolitu" - rezonans orbitalny Wenus-Ziemia. Co ciekawe największy kataklizm w dziejach ludzkości ma związek ze zjawiskiem tranzytu Wenus dlatego też od początku istnienia cywilizacji po potopwej pilnie obserwowano ruchy planety Wenus chcąc dociec na jaką porę, czas przypadałyby następny tragiczny upadek cywilizacyjny .
 3. (...)Chodziło w tym wątku o to, czemu zostało to przestawione w inną datę .(...) Odpowiedź jest jedna : chodziło o i nadal chodzi o manipulaje kalendarzem . Co do kalendarza rzymskiego to był on(...) dosyć skomplikowany, a decydowanie o tym, jakie dni powininy być dodane lub usunięte tak, by mógł on funkcjonować, wymagało współpracy grupy osób, zwanych arcykapłanami. Stwarzało to duże pole do spekulacji, a planowanie dni z wyprzedzeniem było niemożliwe, ponieważ arcykapłani byli bardzo podatni na przyjmowanie łapówek. Pokusa przyspieszonych wyborów lub odwrotnie, przedłużenia kadencji, kończyła się kupowaniem przychylności wtajemniczonych pontyfików. Aby kalendarz był zsynchronizowany z porami roku, co drugi rok dodawano jeden miesiąc, zawierający 22 i 23 dni. Po pewnym czasie kolejne korekty były niezbędne. Kapłanom przyznano władzę do dodawania lub odejmowania dni według potrzeby. Łapówki szybko spowodowały nadużycia i przy kalendarzu manipulowano tak często, jak tylko polityczne interesy za tym przemawiały. Ilość oraz częstotliwość dodawanych dni było uzależnione od pontyfików, którzy trzymali powody ewentualnych zmian kalendarza w sekrecie. Oczywiście polityczne i komercyjne interesy poprzez łapówki doprowadzały do różnych dziwnych sytuacji. Na przykład w 50 r. p.n.e. vernal equinox* pojawił się w środku maja zamiast pod koniec marca.(...). Umownie przyjmuje się , że czas, kiedy Ziemia okrąży Słońce wynosi w przybliżeniu 365 dni 5 godzin 48 minut. Równie dobrze rok ,ze względów obliczeniowych mógłby wynośić 364 dni i 12 godzin (między dwoma wieczorami). A dlaczego nie ???. Problem lat przestępnych znika i równieź problem uprzedzeń religijnych . Co do manipulacji kalendarzem to w 155 r. p.n.e. przesunięto początek "roku urzędowego" na 1 stycznia. Termin ten zachowano w kalendarzu juliańskim i gregoriańskim. W kalendarzu hebrajskim "nowy rok " wyznaczony jest na 1 Nisan , który przypada w miesiącu marzec/kwiecień. Wada kalendarza hebrajskiego : 14/15 Nisan nie zawsze pokrywa się z pierwszą pełnią księżyca po dniu "równonocy wiosennej". Przesunięcie jest o 1 miesiąc. Co do kalendarza gregoriańskiego to 1582 n.e różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim a gregoriańskim sprowadzały się do dwóch kwestii: ominięcia 10 dat dziennych, od 5 do 14 października 1582 roku; miało to na celu skorygowanie powstałego opóźnienia ... Wspomniana korekta nie dotyczyła całości opóźnienia narosłego od 46 p.n.e., lecz tylko jego części. Przywrócono mianowicie kalendarz do stanu, w jakim był w czasie Soboru Nicejskiego I w 325 n.e. Ma to ten skutek, że termin np. przesilenia zimowego wypada 21 lub 22 grudnia, podczas gdy w czasach Cezara przypadało ono 24 grudnia. Powód wprowadzenia częściowej korekty związany jest z faktem, iż na Soborze Nicejskim I ustalono m.in. zasadę wyznaczania świąt Wielkanocy w kalendarzu juliańskim, która opiera się na założeniu, że równonoc wiosenna przypada 21 marca. Aby uniknąć ponownego przeliczania tablic komputystycznych, rachubę dni przesunięto tak, aby równonoc wiosenna znów wypadała tego właśnie dnia. Ta 10 dniowa korekta wynikała z uprzedzenia ,nienawiści i ekstremizmu religijnego (...) A tak na marginesie data 5/6 października zawsze kojarzy mi się z dniem w którym Cyrus II zdobył Babilon -stolicę imperium nowobabilońskiego. (...) Władzę nad światem przejmują Ariowie. Zwycięstwem tym Cyrus położył kres semickiemu panowaniu w Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie, gdyż utworzył pierwszą potęgę światową, w której rządy sprawowali Ariowie. Dokument klinowy zwany Cylindrem Cyrusa, zasługę zwycięstwa przypisuje Mardukowi, naczelnemu bóstwu Babilonu; czytamy: „[Marduk] przeszukiwał i przeglądał wszystkie kraje, wypatrując prawego władcy, który chętnie by go poprowadził (...) (w dorocznej procesji). (Wtedy) wymówił imię Cyrusa (Ku-ra-as), króla Anszanu, obwieścił go (dosł. wypowiedział [jego] imię) władcą całego świata. (...) Marduk, wielki pan, obrońca swego ludu/swych czcicieli, z upodobaniem dostrzegł jego (tj. Cyrusa) dobre czyny i jego prawy umysł (dosł. serce) (i dlatego) polecił mu wyruszyć przeciw swemu miastu Babilonowi (Ká.dingir.ra). Wyprawił go w drogę do Babilonu (DIN.TIRki), idąc przy jego boku jak prawdziwy przyjaciel. Jego nieprzebrane wojska — ich liczby, jak liczby wód rzeki, nie da się ustalić — ciągnęły za nim ze schowaną bronią. Bez bitwy dał mu wkroczyć do swego grodu Babilonu (Su.an.na), oszczędzając Babilonowi (Ká.dingir.raki) wszelkiego nieszczęścia” (Ancient Near Eastern Texts, s. 315).(...)
 4. (...)1 stycznia to nie taka przypadkowa data przynajmniej w założeniu, ponieważ opiera się na mechanice układu Ziemia-Księżyc-Słońce (...) Skoro tak uważasz to podaj jakiś wyróżniony punkt orbity Ziemi wokół Słońca minięcie którego skłaniałby do uzasadnionego powiedzenia : oto koniec roku i początek nowego...Najstarszym świętem obchodu Nowego Roku jest festiwal Akitu. Święto Akitu (Nowy Rok) nie mogło odbyć się bez posągu naczelnego bóstwa narodowego, gdy posąg Marduka został zabrany z Babilonu do Asyrii jako łup wojenny w 689 roku p.n.e., obchody święta zawieszono na dwadzieścia lat do czasu, aż posąg ten został zwrócony. W roku w którym wznowiono święto Akitu miało miejsce zjawisko tranzytu Wenus. Co ciekawe w trakcie noworocznego święta akitu posąg Sarpanitu wraz z posągami Marduka i innych babilońskich bóstw obnoszono ulicami Babilonu w uroczystej procesji . Imię Sarpanitu oznacza "lśniący" i związany jest z kultem planety Wenus(męskie i żeńskie personifikacje planety Wenus ; androgynia ). Co ciekawe uroczystości drugiego dnia nisannu rozpoczynały się od rytuału oczyszczenia dwie godziny przed świtem. Kapłan świątyni E-sagila šešgallu musiał wstać dwie godziny przed wschodem słońca, obmyć się wodą z rzeki, włożyć lniane szaty, a następnie wyrecytować hymn do Marduka. Koniec "starego i początek nowego roku" następuje w momencie, który ludzie przyjęli na zasadzie umowy!!! Starożytni "badacze niebios" szczególną uwagę kierowali na cztery gwiazdy które wyznaczały cztery astronomiczne pory roku : przesilenia letniego (Regulus), równonocy jesiennej (Antares), przesilenia zimowego (Fomalhaut) i równonocy wiosennej (Aldebaran). Na przykład tabliczka gliniana nr.63 Ammi-saduqa mówi o okresie synodycznym planety Wenus 587 dni (Exploring Ancient Skies: A Survey of Ancient and Cultural Astronomy str.218).
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.