Jump to content

Rybi

Społeczność Astropolis
 • Posts

  282
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Rybi

 1. 1. Zostały udostępnione w formacie PDF plakaty z 40 Zjazdu PTA w Szczecinie na stronie z programem : https://www.pta.edu.pl/zjazd40/program-zjazdu 2. W najbliższe wtorki 5 i 12 października 2021 r. o godz. 18 w kanale PTA na YouTube będzie można posłuchać dwóch wykładów w j. ang. wygłoszonych przez Noblistów podczas 40 zjazdu PTA. 5 października 2021 r. - godz. 18: Wykład prof. Reinhard Genzel (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics) pt. “A 40-year journey - Testing the Massive Black Hole Paradigm”. Prof. Genzel jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2020 roku za odkrycie supermasywnego zwartego obiektu w centrum naszej Galaktyki. 12 października 2021 r. - godz. 18: Wykład prof. Barry C. Barish (Caltech oraz UC Riverside) pt. “Understanding our Universe with Gravitational Waves”. Prof. Barrish otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2017 roku za decydujący wkład w detektor LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć również pod poniższym odnośnikiem: https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/wyklady-laureatow-nagrody-nobla-na-kanale-pta-na-youtube
 2. Po pierwszy otwartym dniu liczyłem, że kolejne dni będzie można oglądać jako transmisje on-line lub później na youtube. Ale niestety kolejne dni są tylko dla zarejestrowanych uczestników 40 Zjazdu i odbywają się na platformie Hopin ...
 3. W bieżącym tygodniu od poniedziałku do piątku (13 - 17 września 2021 r.) trwa wirtualny 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Formalne otwarcie miało miejsce w poniedziałek 13 IX w CAMK-u w Warszawie. Witryna zjazdowa 40 Zjazdu PTA w Szczecinie - https://www.pta.edu.pl/zjazd40/ Program 40 Zjazdu PTA - https://www.pta.edu.pl/zjazd40/program-zjazdu Pierwszego dnia m.in. miały miejsce następujące wykłady w j. polskim (w kolejne dni będą znacznie bogatsze - wystąpi trzech Noblistów): 1. 11:00 – 11:40 Wykład Inauguracyjny /Inaugural Lecture: Krzysztof Górski: Gamow – misja satelitarna planowana w ramach programu NASA 2021 MIDEX  (Gamow – satellite mission planned as a part of NASA 2021 MIDEX program) - wykład w j. polskim. Zapis wideo z tego zjazdu można znaleźć na stronie PTA: https://www.pta.edu.pl/ lub na youtube 2. 12:15 – 13:00 Wykład Laureata Medalu Bohdana Paczyńskiego / Bohdan Paczyński Medal Lecture - prof. R. Tylenda - o nowej Heweliusza - wykład w j. polskim 3.14:45 – 15:15 Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA / Polish Astronomical Society Youth Prize Lecture Joanna Drążkowska - Jak powstają planety ? -wykład w j.polskim
 4. Nowa karłowata V627 Peg została odkryta podczas super-wybuchu w 2010 roku niezależnie przez japońskich miłośników astronomii Yi (zdjęcia wykonanych lustrzanką cyfrową) i Kaneko. Super-wybuch w 2010 roku był intensywnie obserwowany przez grupę astronomów słowackich i rosyjskich astronomów pod kierunkiem D. Chochol [4]. Podczas tego super-wybuchu średnia jasność V627 Peg spadła o 2m w ciągu 13 dni od maksimum jasności, a po około 140 dniach osiągnęła jasność w fazie spokojnej (V~16.0m). Z obserwacji tego super-wybuchu astronomowie oszacowali okres orbitalny układu oraz masę składnika wtórnego (gwiazda która traci masę na rzecz białego karła) na zaledwie ~0.09 Mʘ. Jest to więc już prawie brązowy karzeł, ponieważ poniżej w obiekcie o ~0.08 Mʘ jest za niska temperatura do podtrzymania reakcji jądrowych. W bazie danych AAVSO VSX okres orbitalny układu V627 Peg wynosi 0.05452 dnia, czyli 78.51 minut. Zaobserwowano super-wybuch tej nowej karłowatej również w 2014 r. Ale najnowszy super-wybuch z lipca 2021 r. jest pod specjalnym nadzorem, ponieważ przynajmniej do końca sierpnia będzie trwała międzynarodowa kampania obserwacyjna super-wybuchu V627 Peg w wielu zakresach widma (X, daleki UV, zakres optyczny, radiowy). Pilną potrzebę obserwacji rzadkiego wybuchu nowej karłowatej V627 Peg zgłosił w dn. 20 lipca 2021 r. na portalu AAVSO brytyjski astronom Christian Knigge (University of Southampton) - szczegóły w alercie AAVSO nr 747 [1]. Jest on wybitnym badaczem układów kataklizmicznych. Knigge: Jesteśmy szczególnie zainteresowani zmianami w wielu długościach fali tego układu, gdy powraca do stanu spokojnego. Obecnie obserwujmy w zakresie rentgenowskim i ultrafioletowym za pomocą obserwatorium satelitarnego SWIFT i kilku radioteleskopów , które powinny umożliwić śledzenie, czy jest jakiś dżet w układzie podczas wybuchu i jak się zmienia. Chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania w rodzaju: czy pojawienie się/zanik dżetu jest związany ze zjawiskami w innych zakresach, np. pojawienie się linii emisyjnych podczas zaniku lub nawet szczególnego rodzaju oscylacji w fotometrii optycznej lub może zmiany barwy układu w zakresie optycznym. Największy priorytet mają obserwacje w filtrach astronomicznych w następującej kolejności: V i B. Przydatne będą również obserwacje bez filtrów (CV) odniesione do poziomu jasności V gwiazdy porównania oraz fotometria lustrzankowa DSLR (TG, TB, TR). Przydatne będą również obserwacje wizualne, jako uzupełnienie krzywej blasku. Obserwacje należy raportować na portalu AAVSO: • fotometria/wizualne obserwacje - https://www.aavso.org/webobs • spektroskopia - https://www.aavso.org/apps/avspec/ Aktualne (do 28 lipca 2021 r.!) obserwacje super-wybuchu V627 Peg z 2021 r. prezentuje poniższy rysunek: Krzywa blasku V627 Peg w barwach B,V i SG,SR (filtry najnowocześniejszego systemu fotometrycznego Sloan’a) podczas obecnego super-wybuchu w 2021 r. Są to obserwacje zaraportowane przez obserwatorów z całego świata do bazy AAVSO. Na ogólne zmiany jasności (górny panel) nakładają się modulacje jasności o okresie zbliżonym do okresu orbitalnego układu, czyli tzw. „supergarby” w krzywej blasku podczas „super-wybuchu” (dolny panel). Okres orbitalny V627 Peg wynosi ~0.05452 dnia (~1.3 godz. / 79 minut). Źródło: LCG AAVSO Jak dalej może ewoluować krzywa blasku V627 Peg ? Nowa karłowata osiągnęła V627 Peg osiągnęła największą jasność V~9.7m w dniu 19 lipca 2021r. i obecnie po około około 10 dniach spadła do V~11.0m). Bardzo niepewną prognozę tego zjawiska może dać krzywa blasku super-wybuchu V627 Peg z 2010 r. pokazana poniżej. W ciągu kilkunastu dni powinna zakończyć się faza mniej więcej stałej jasności (tzw. plateau) w krzywej blasku i powinien nastąpić szybki spadek o kilka magnitudo. Ale jak faktycznie będzie, to pokażą dalsze obserwacje. Zachęcam do obserwacji! Krzywa blasku V627 Peg (filtry U, B, V, R) podczas super-wybuchu w 2010 roku. Na rysunku oznaczono okres występowania modulacji jasności w postaci zwykłych supergarbów (ang. ordinary superhumps) oraz późnych supergarbów (ang. late superhumps). Czerwona kropki prezentują średnią jasność podczas obecnego wybuchu (V ~9.7m- maksimum jasności w dn. 19 lipca 2021r. , V ~11.0m – jasność w dn. 28 lipca 2021r.). Oprac. na podstawie [4] Więcej informacji: [1] AAVSO „Alert Notice 747: V627 Peg photometry and spectroscopy requested” - https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-747 [2] Forum AAVSO „V627 Peg observing campaign” - https://www.aavso.org/v-627-peg-campaign [3] Forum BAA „Outburst of the WZ Sge star V627 Peg” - https://britastro.org/node/26096 [4] D. Chochol i inni (2012) „Photometric investigation of the dwarf nova Pegasi 2010 – a new WZ Sge-type object” - http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/2012CoSka..42...39C [5] https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/potrzebne-sa-obserwacje-super-wybuchu-v627-peg
 5. Ale poszło w górę !!! Obserwatorzy wizualni już dają jasność 5.7 mag
 6. Prawie 2 miesiące od odkrycia wiosenna nowa V1405 Cas chyba prze do maksimum w-g obserwacji AAVSO - krzywa blasku poniżej. Ciekawa ta nowa. Może nawet niedługo będzie widzialna gołym okiem (?) U mnie chmury zasuwają chwilami po niebie, ale trzeba obserwować.. Teleskopy, kamery, aparaty, oczy na pokład (... tzn. pod niebo). Aż chce się obserwować !!!
 7. Piękne widma nowej. Ostatnio jej jasność nie spada - wręcz rośnie. Z ciekawości zrobiłem odnośniki do widm Mariusza w tym wątku by zobaczyć jedno pod drugim jak zmieniło się widmo nowej w ciągu ostatniego miesiąca (... słabe linie He I + pojawienie się linii Fe 5169A z profilem P Cyg). 20 marca 2021 r. 22 kwietnia 2021 r.
 8. Czyżby to była nowa o płaskim maksimum? Z ponad miesięcznych obserwacji wyłania się obraz dość nietypowej nowej N Cas 2021 (V1405 Cas). Zwykle jasność szybko maleje. Natomiast w przypadku tej nowej po osiągnięciu maksimum około 7.6 V około 20 marca br. jasność oscyluje w niewielkim zakresie 7.9-8.1V, a ostatnio nawet rośnie do około 7.7V. Poniżej pokazano krzywą blasku uzyskaną za pomocą LCG na podstawie niektórych obserwacji z bazy AAVSO (średnia 1-dniowa z obserwacji wizualnych + obserwacje w filtrze V i lustrzankowych TG). W publikacji-katalogu krzywych blasku nowych z 2010 roku krzywa blasku N Cas 2021 chyba najbardziej pasuje to typu F o płaskim maksimum (ang. flat -top). Dla tego typu nowych (przykłady: DO Aql, V849 Oph, BT Mon, V2295 Oph) praktycznie stała jasność w maksimum może trwać 2-8 miesięcy.
 9. N i e z w y k ł e !!! Profile P-Cygni "wróciły" … Czyżby pojawiły się jakieś niejednorodności (… zagęszczenia) w ekspandującej otoczce w kierunku na obserwatora ?
 10. Mariusz (@Bajastro) "szaleje" ze spektroskopią N Cas 2021 (V1405 Cas) i robi wspaniałe jej widma. Ja natomiast w końcu opracowałem moje obserwacje lustrzankowe fotometryczne, z których przykładową sumaryczną fotkę umieściłem we wcześniejszym poście w tym wątku. Uzyskałem razem 202 obserwacje jasności standaryzowanych w lustrzankowych barwach TG (zielona) i TB (niebieska). Do tej pory nową obserwowałem przez 8 wieczorów przez kilkadziesiąt minut za każdym razem. Poniżej widać krzywą blasku AAVSO z moimi obserwacjami (pomarańczowe krzyżyki) TB/TG na tle uśrednionych obserwacji V (zielona ciągła linia), B (niebieskie gwiazdki) i TB (niebieskie koła z białymi gwiazdkami). Jeszcze dwóch obserwatorów z Polski obserwuje tą nowa lustrzankowo - szczegóły poniżej Natomiast sporo (aktualnie 7!!!) obserwatorów z Polski obserwuje wizualnie N Cas 2021. Poniżej widać uśrednioną krzywą blasku AAVSO po jasnościach wizualnych na tle obserwacji w dżonsonowskim filtrze astronomicznym "V". Wygląda na to, że Nova Cas 2021 jest znacznie wolniejsza niż ostatnia jasna nowa widoczna u nas w 2013 roku (N Del 2013). W ciągu trzech pierwszych tygodni jasność tej pierwszej spadła o około 1 mag, a tej drugiej aż o około 3 mag. Ilustrują to poniższe krzywe blasku z bazy danych AAVSO.
 11. Gratulacje Mariusz, jak zwykle jesteś pionierem. Doświetl jeszcze linię He I 6678A do SNR > 500, a nawet Pollmann będzie zainteresowany Twoimi obserwacjami gam Cas.
 12. Wczoraj obserwowałem N Cas 2021 (V1405 Cas). Pozycję V1405 Cas zaznaczono kreskami. Jest to zdjęcie uśrednione na godz. 21:50 (stack - jak niektórzy mówią "stertowane") i złożone z serii 60 zdjęć naświetlanych przez 30 sekund każde do celów fotometrii DSLR (TB, TG, TR). Zdjęcia zostały wykonane zestawem APO F/7 o aperturze 102 mm z lustrzanką Canon 400 na montażu EQ3-2 z napędem. Nie są to "wyżyny" sztuki astrofotograficznej, ale bardzo dobrze nadają się do fotometrii. A to jest zabawa, która mnie jeszcze czeka
 13. Nie wiem, czy to Twoja fotometria jest coś warta? Na zrzucie jest tylko info, że to jest fotometria nieskalibrowana. Nasuwa mi się wiele pytań, ale nie znam tego programu, który używasz. Np. czy na fotkach gwiazda zmienna i porównania nie są prześwietlone ? Czy to jest wynik fotometrii na jednym rozseparowanym kolorze TB,TG,TR ? Czy zrobiłeś fotometrię bez separacji kolorów (... tutaj wariant raczej nieakceptowalny - jeżeli się bawimy w "normalną" trójbarwną fotometrię DSLR)? Są gotowe opisane algorytmy jak robić opracowywać zdjęcia i robić fotometrię DSLR. Poza tym wybrałeś do fotometrii najtrudniejszy przypadek gwiazdy zmiennej W Boo, czyli czerwonego olbrzyma typu widmowego M2-M4 o wskaźnikach barwy B-V powyżej 1, gdzie transformacja z DSLR do BVR niekoniecznie jest możliwa (... jest to obszar niezbadany jeszcze ). Takie czerwone gwiazdy można próbować kalibrować do standardowych jasności astronomicznych BVR , albo najłatwiej zaraportować do bazy AAVSO jako TB,TG,TR, albo chociaż TG. Na początek sugeruję "pobawić się" w najprostszą fotometrię różnicową, gdzie oprócz gwiazdy testowej i zmiennej wybierasz tylko jedną gwiazdę porównania. Spróbuj zrobić fotometrię różnicową dla b Persei w barwie zielonej TG (tri-G), gdzie jest minimalna różnica (ok. 0.03 mag, wskaźnik koloru B-V tylko około 0.06 mag poza zaćmieniem) pomiędzy jasnością w filtrze TG i astronomicznym Johnson-V. Jasność b Per zmienia się o około 0.06 mag z okresem 1,5 dnia. Jest to zmienność elipsoidalna w ciasnym układzie podwójnym. Tutaj wiadomo jakie wartości fotometrii powinno się otrzymać. Proxima nr 31 (2/2018): https://proxima.org.pl/download-biuletyn-proxima-menu zawiera szczegółowy artykuł na ten temat b Per z podaną gwiazdą porównania i testową. Sugeruję też lekturę materiałów na temat fotometrii lustrzankowej (DSLR) w języku polskim, w których jest dużo przykładów jak robić taką fotometrię: https://proxima.org.pl/84/materialy-do-fotometrii-lustrzankowej-dslr-w-jezyku-polskim i w szczególności lekturę polskiej wersji podręcznika do fotometrii DSLR: https://www.aavso.org/dslr-observing-manual#translations i uzupełnienie podręcznika do fotometrii lustrzankowej http://proxima.org.pl/pliki/wprowadzenie_do_fotometrii_dslr.pdf
 14. Ad 1. Nie wiem, nie używałem tego programu do obróbki zdjąć i fotometrii DSLR, ale możesz potestować - wygląda obiecująco. Ja korzystałem z Iris'a i Muniwina. Ad 2. Najlepiej wyseparować indywidualnie kolory lustrzankowe i zaraportować do bazy AASVO fotometrię w trzech kolorach Tri-B, Tri-G i Tri-R. Natomiast do polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych można zaraportować zielone piksele (Tri-G). W praktyce najdokładniejsza jest fotometria z zielonych piksel, bo jest ich 2x więcej niż pozostałych. Comp Label, Comp Mag / Check Label i Check Mag, czyli gwiazdę porównania i testową dobiera się indywidualnie do gwiazdy zmiennej. Niedługo (końcówka X 2020 r.) będzie okazja spróbować fotometrii lustrzankowej w barwie zielonej, bo będzie zaćmienie jasnej gwiazdy b Persei (jasność wizualna ok. 4,6 mag). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu Proxima pod odnośnikiem: https://proxima.org.pl/99/bpersei2020 Na końcu materiału są przydatne odnośniki, jak zacząć fotometrię DSLR - z konkretnymi przykładami. Również materiały do fotometrii lustrzankowej (DSLR) w języku polskim: https://proxima.org.pl/84/materialy-do-fotometrii-lustrzankowej-dslr-w-jezyku-polskim
 15. Zauważyłem przed chwilą, że sytuacja się sukcesywnie poprawia. Na przykład "źródłowy" materiał popularnonaukowy z Uniwersytetu Northwestern został poprawiony (stąd pochodzą główni autorzy publikacji) https://news.northwestern.edu/stories/2020/07/calcium-rich-supernova-examined-with-x-rays-for-first-time/ W ArXiv można poprawić wersję preprintu. Ale jak to poprawić w opublikowanym Ap.J. ? Tego mnie wiem ...
 16. Ostatnio słyszymy o fantastycznych osiągnięciach naukowych miłośników astronomii z AP - chociażby Gabriela. Ale nie zawsze jest tak fajnie. Na przykład ostatnio zawłaszczono Jarkowi Grzegorzkowi (vel @Jagho) odkrycie unikalnej supernowej SN2019ehk w publikacji pt. "SN 2019ehk: A Double-peaked Ca-rich Transient with Luminous X-Ray Emission and Shock-ionized Spectral Features" w prestiżowym AP.J. Po publikacji w Ap.J. w dn. 5 sierpnia 2020 r. ta informacja została rozpropagowana jako news na portalach naukowych. Szczegóły tematu --> Polski astroamator odkrywcą unikalnej supernowej z silnymi liniami wapnia Nie są ważne nawet certyfikaty serwera TNS autoryzowanego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Smutne ... Wersja płatna artykułu w Ap.J.: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab9e66 Wersja darmowa na arXiv: https://arxiv.org/abs/2005.01782
 17. W tym telegramie to tylko piszą, a nie pokazują widm @Jagho, ponad tydzień od wybuchu dla szybkiej nowej powinno to być widmo nowej w fazie nieprzeźroczystości - z pięknymi profilami P-Cygni jak np. dla N Del 2013 (V339 Del). Dla porównania ten układ kataklizmiczny w fazie spokojnej to powinien mieć widmo podobne do nowej karłowatej np. jak dla PQ And - modulowane okresem orbitalnym. Rzeczywiście układ podwójny MGAB-V249 wygląda jakby był "świeżo" po wybuchu nowej, gdy zgodnie z teorią hibernacji kilkadziesiąt - kilkaset lat po wybuchu nowej układ kataklizmiczny wykazuje brak aktywności (aktywność = np. wybuchy nowych karłowatych). Hibernacja może trwać tysiące lat. Może znalazłaby się otoczka wodorowa odrzucona po tym wybuchu ??? (... robota dla astrofotografów - miłośników H-alfa). W 2009r. astronomowie z UW opublikowali w Nature pracę na temat nowej V1213 Centauri, która potwierdza teorię hibernacji. >>>Jasność V1213 Centauri przed wybuchem nie była stała. Obserwowano charakterystyczne pojaśnienia układu trwające po kilka dni – zachowanie typowe dla tzw. gwiazd nowych karłowatych. Świadczyło ono o niewielkim i niestabilnym przepływie materii w układzie, a każde pojaśnienie było wywołane zrzuceniem na powierzchnię białego karła drobnej porcji gazu o masie zbliżonej do masy średniej wielkości planetoidy. Z każdym takim pojaśnieniem masa wodorowej otoczki rosła, aż w końcu osiągnęła wartość krytyczną, co wywołało wybuch V1213 Centauri jako gwiazdy nowej.<<<
 18. Rozumiem, że dla MGAB-V207 typ zmienności NL/VY (... teraz McNaught dorzucił "N") rozpoznałeś tylko na podstawie krzywej blasku z przeglądów CRTS i ASAS-SN (wahania rzędu 1 mag) oraz niebieskich wskaźników barwy B-V = -0,09 mag, BP-G=-0,04 mag ? Ciekaw też jestem na jakiej zasadzie pojawił się typ widmowy w informacjach o MGAB-V207 w VSX ? Chodzi o typ widmowy sdB/DA - podkarzeł ("sd") typu widmmowego B / biały karzeł z silnymi liniami wodoru DA. Znalazłeś gdzieś tą informację w bazach astronomiczych? Jest to przypuszczenie oparte na niebieskich fotometrycznych wskaźnikach barwy? Czy coś innego? Gabriel - masz "nosa" do gwiazd zmiennych ... W sumie to każda gwiazda z kilku tysięcy odkrytych przez Ciebie z dużym prawdopodobieństwem wybuchnie jako nowa. Wystarczy by jej składnikiem był biały karzeł, a na powierzchni zebrało się około 1/10000 część masy Słońca zdegenerowanego wodoru. Ja czekam na wybuch MGAB-V249 - statystycznie może to być najbliższe 100 tys. lat oczekiwania. A może szczęscie nam dopisze i za kilka/kilkanaście lat MGAB-V249 pojaśnieje jako gwiazd zerowej wielkości na "naszym" (... północnym) niebie!
 19. Ech, wszystko co ciekawe to teraz dzieje się na południowym niebie Najpierw supernowa polsko-polska, teraz Twoja nowa. A u nas tylko "ta kometa" na północy, czasami jakieś sreberka zamigocą, nic się nie dzieje ...
 20. Wiesz może czy gdzieś są raportowane to obserwacje by można było śledzić krzywą blasku ? Cd "analizy" widma ... Te nieoznaczone absorpcje około 4200-4400A i 4900-5000A to wyglądają na blendy żelaza (na widmie opublikowanym w TNS wpisałem "na oko" prędkość ekspansji "fotosfery" SN na 10000 km/sek). Fajnie widać na animowanym gifie S.Blondina jak się jednocześnie zmienia widmo SN Ia i krzywa blasku w filtrze B.: Proszę o więcej widm ... (póki co to tylko chyba Grzegorz Duszanowicz obserwuje tą supernową ?)
 21. Spróbowałem wykonać identyfikację linii widmowych SN 2020ohg jako supernowej Ia trzy dni przed maksimum. W tym celu wykorzystałem przeglądowy artykuł A. Gal-Yam (arXiv: 1611.09353), gdzie akurat jest widmo z Hubble'a SN 2011fe - normalnej supernowej typu Ia i około 2,9 dnia przed maksimum. W widmie pełno krzemu Si II Widmo SN 2020ohg nie przypomina podtypu SN 1991T, w którym przed maksimum występują silne linie absorpcyjne Fe III, a brak jest silnych linii krzemu Si II. Nie wygląda to też podtyp SN 1991bg, gdzie jest silna struktura absorpcyjna 4000-4500 A pochodząca z blendy Fe. Ot widmowo wygląda na klasyczną SN Ia ...
 22. U nas za jasno to przerzuciłeś na na niebo południowe ... Wielkie gratulacje!
 23. Nieustające gratulacje Gabriel !!! Na razie rozpoznałem Twoje pierwsze odkrycie MGAB-V249: 1. wersja bardzo szczegółowa z dużą ilością spekulacji naukowych na Proximie --> MGAB-V249 (ZTF J2130+4420) – odkrycie pierwszego układu podwójnego z białym karłem akreującym materię z gorącego podkarła sdOB 2. wersja syntetyczna z weryfikacją profesorską w Uranii 2-3/2020 (... fragment na zachętę): Dziękuję za wspaniałą lekturę. Czas na MGAB-V269 ...
 24. Supernowa SN 2020nlb w M 85 miała jasność około 14,7 mag dzisiaj około naszego południa (... obserwacje japońskie). Ale jako SN Ia może nawet osiągnąć około 12 mag (prognoza Leadbeater'a - BAA). Szkoda, że teraz tak nisko ją widać (ok. 27 stopni nad zachodnim horyzontem około 23:30).
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.