Jump to content
Sign in to follow this  
Paether

Konkurs Wiedzy Astronomicznej - WYNIKI

Recommended Posts

I ETAP

Poprawne odpowiedzi:

UKŁAD SŁONECZNY

1. W jakich gwiazdozbiorach znajdują się bieguny niebieskie planety Uran?
d) Orion i Wężownik

2. Ile księżyców w Układzie Słonecznym posiada własne dipolowe pole magnetyczne tworzące własną magnetosferę?
b ) 1*

3. Drugą największą gęstość wśród planet Układu Słonecznego posiada:
a) Merkury*

4.Góry Maxwella to masyw górski znajdujący się na:
c) Wenus*

5. Spłaszczenie której planety Układu Słonecznego jest największe w stosunku do średnicy samej planety?
b ) Saturna*

GŁĘBOKI KOSMOS/ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA

6. Galaktyka o oznaczeniu Sb według klasyfikacji Hubble’a to galaktyka:
a) Spiralna bez poprzeczki*

7. Silne, pozagalaktyczne źródła promieniowania radiowego, charakteryzujące się szybkimi zmianami jasności i polaryzacji to:
c) Lacertydy*

8. Pierwsze pozasłoneczne źródło promieniowania rentgenowskiego, odkryte przez człowieka to:
c) Scorpius X-1*

9. Która z wielkoskalowych struktur Wszechświata znajduje się na północnej półkuli nieba?
d) Wielka Ściana*

10. Era Wielkiej Unifikacji to w chronologii rozwoju Wszechświata:
b ) Faza druga*

11. Która nazwa nie jest powiązana ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego?
e) Soczewka Fresnela*

12. Który z wymienionych obiektów z Katalogu Messiera jest galaktyką?
e) M49*

13. NGC 1976 to:
d) Mgławica Oriona*

14. Najjaśniejsza i najbliższa supernowa obserwowana w XX wieku znajdowała się w:
b ) Wielkim Obłoku Magellana*

15. Jasność obiektu obejmująca całe spektrum promieniowania to:
b ) Jasność bolometryczna*

ASTRONAUTYKA

16. Jak nazywał się pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł do powierzchni innej planety?
c) Wenera 3*

17. Które „narzędzie badawcze zbudowane przez człowieka, jako jedyne prowadziło bezpośrednie obserwacje zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem?
b ) Sonda Galileo*

18. Która z wymienionych sond kosmicznych nie miała na celu zbadania badania Komety Halleya w 1986 roku?
e) Sonda Akatsuki*

19. Satelita ROSAT prowadził badania w zakresie promieniowania:
e) Rentgenowskiego i Ultrafioletowego*

20. Ile lat miał najmłodszy do tej pory człowiek, który odbył lot w kosmos?
c) Niecałe 26*

HISTORIA ASTRONOMII I SPRZĘT ASTRONOMICZNY

21. Który z wymienionych gwiazdozbiorów nie został zaproponowany przez Jana Heweliusza?
c) Delfin*

22. W jakim kraju znajduje się największy w pełni ruchomy radioteleskop na Świecie?
d) W Stanach Zjednoczonych*

23. Jaki materiał stanowi główny składnik lustra planowanego Teleskopu Jamesa Webba?
a) Beryl*

24. Jak nazwano fałszywy księżyc Wenus, którego zaobserwowanie ogłosił Giovanni Cassini w XVII wieku?
b ) Neith*

25. Kto stworzył pierwszy atlas nieba, którego mapy obejmowały całą sferę niebieską?
e) Johann Bayer*

NATURA GWIAZD - PYTANIA KRZYSZTOFA KIDY

1) Jak nazywa się powstałe w wyniku niestabilności grawitacyjnej zagęszczenie obłoku materii międzygwiazdowej, czerpiące energię z procesu kolapsu i będące początkowym etapem ewolucji gwiazdy?
(prawidłowa odpowiedź: protogwiazda)

2) W jakim momencie gwiazda osiąga tzw. ciąg główny wieku zerowego?
(prawidłowa odpowiedź: gdy w jej wnętrzu zapoczątkowane zostają procesy syntezy termojądrowej, reakcji termojądrowej. Uznawałem też odpowiedzi o rozpoczęciu spalania wodoru.)

3) W astronomii typ widmowy gwiazd to klasyfikacja gwiazd oparta na widmie wysyłanego przez nią światła. Widmo światła emitowanego przez gwiazdę jest określone przez 3 podstawowe parametry atmosfery gwiazdy. Jakie to parametry?
(prawidłowa odpowiedź: temperatura, ciśnienie gazu, skład chemiczny)

4) Jak nazywa się obserwowana wielkość gwiazdowa wyrażona w magnitudo, jaką miałaby gwiazda oglądana z odległości 10 pc, przy braku pochłaniania światła w przestrzeni międzygwiezdnej ?
(prawidłowa odpowiedź: jasność absolutna, wielkość absolutna).

5) Kto opracował diagram klasyfikujący gwiazdy w zależności od typu widmowego oraz jasności absolutnej?
(prawidłowa odpowiedź: E. Hertzsprung i H.N. Russell,…. a dokładniej w 1913 r. udoskonalony przez H.N. Russella)

WYNIKI:

204.jpg

 

1 etap polis.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI II ETAPUUKŁAD SŁONECZNY


1. Orbita której planety Układu Słonecznego jest najbardziej zbliżona do koła?

b ) Wenus


2. Obiektem Układu Słonecznego o największym znanym albedo jest?

b ) Enceladus


3. Które dwa z wymienionych zjawisk nie występują bądź nie występowały na Jowiszu?

b ) Wielka Biała Plama

e) Wielka Ciemna Plama


4. Ile planet w Układzie Słonecznym nie posiada nazwy wywodzącej się z panteonu rzymskich bogów?

c) 2


5. Wskaż prawidłową odpowiedź:

c) Uran ma większą średnicę i mniejszą masę niż NeptunGŁĘBOKI KOSMOS/ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA


6. Messier 82 zwany potocznie "Galaktyką Cygaro" to galaktyka:

a) Spiralna


7. W którym ramieniu Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny?

c) Oriona


8. NGC1 to:

e) Galaktyka


9.Ogólne określenie punktu orbity, który znajduje się najdalej od ciała wokół którego ta orbita się znajduje to:

d) Apocentrum


10. Pierwszy żółty karzeł (oprócz Słońca), wokół którego odkryto planetę, znajduje się w gwiazdozbiorze:

b ) Pegaza


11. Długość promienia widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata oceniana jest na:

c) ok. 46 mld lat świetlnych


12. Określenie "Bąbel Lokalny" odnosi się do:

d) Przestrzeni w której znajduje się Układ Słoneczny


13. Grupa Lokalna Galaktyk znajduje się w Supergromadzie Lokalnej zwanej też:

a) Supergromada w Pannie


14. Które z wymienionych radioźródeł znajduje się w naszej galaktyce?

c) Cassiopeia A


15. Najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie poza wodorem i helem jest:

b ) Tlen


ASTRONAUTYKA


16. Pierwszym sztucznym satelitą innej niż Ziemia planety był:

e) Mariner 9


17. TMK - radziecki projekt załogowych misji w kierunku Wenus i Marsa nie doszedł do skutku z powodu:

a) Problemów technicznych


18. Pierwszej fotografii księżyca planetoidy dokonała sonda:

d) Galileo19. Mirosław Hermaszewski był pierwszym (i jedynym) Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ile krajów miało swoich przedstawicieli w kosmosie wcześniej niż Polska?

b ) 3


20. Częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest moduł:

c) Priroda


HISTORIA ASTRONOMII I SPRZĘT ASTRONOMICZNY


21. Największy obecnie refraktor na Świecie znajduje się:

a) W Stanach Zjednoczonych


22. Pierwszym obiektem, który stał się celem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a była:

d) Gromada Otwarta


23. Który z wymienionych dużych teleskopów, umieszczony jest na montażu paralaktycznym?

b ) Teleskop Hale'a


24. Giovanni Cassini był dyrektorem obserwatorium w:

b )Paryżu


25. W jakim celu na przełomie XVIII i XIX wieku stworzono tzw "Policję Nieba", do której należeli m.in William Herschell i Charles Messier?

c) Znalezienie planety między Marsem a Jowiszem.NATURA GWIAZD


1) Jak inaczej nazywana jest klasyfikacja widmowa Yerkes, stworzona w 1943 roku przez W.M.Morgana, P.C.Keenana i E.Kellman z obserwatorium w Yerkes, będąca rozszerzeniem do klasycznej klasyfikacji widmowej gwiazd?


d) Klasa jasności gwiazd


2) Ile obecnie rozróżniamy klas jasności gwiazd?


c) 83) Jak nazywa się mała i stosunkowo chłodna gwiazda ciągu głównego typu widmowego K lub M, której masa nie przekracza 0,4-0,6 masy Słońca, a z powodu wolnego tempa spalania wodoru, bardzo wolno ewoluująca? Szacuje się, że nawet 80% gwiazd Galaktyki może być tego typu gwiazdami.


c) Czerwony karzeł


4) Układ kataklizmiczny, będący bardzo ciasnym układem podwójnym gwiazd (gwiazda ciągu głównego + biały karzeł) o bardzo silnym polu magnetycznym, w którym zachodzi zjawisko akrecji kolumnowej to:


a) Polar


5) Gwiazda neutronowa posiadająca bardzo silne pole magnetyczne i emitująca cykliczne rozbłyski promieniowania gamma i promieniowania rentgenowskiego to:


b ) Magnetar

Share this post


Link to post
Share on other sites
ODPOWIEDZI i WYNIKI 3 ETAPU.


UKŁAD SŁONECZNY


1. Uszereguj księżyce od największego do najmniejszego:


a) Ganimedes, Tytan, Kallisto, Księżyc*2. W czasie kiedy czytasz to pytanie (zakładam 5 sekund), Ziemia na swej orbicie przemierzyła...


a) ok. 150 km*3. Uszereguj planety od posiadającej największą gęstość:


b ) Neptun, Jowisz, Uran, Saturn*4. Planetą, której orbita jest najbardziej odchylona od płaszczyzny ekliptyki jest:


c) Merkury*5. Która z par zawiera 2 planety posiadające większe przyspieszenie grawtitacyjne na powierzchni niż Ziemia?


b ) Jowisz i Neptun*GŁĘBOKI KOSMOS/ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA


6. Który z gwiazdozbiorów posiada największą powierzchnię?


e) Hydra*7. Z jaką prędkością porusza się Słońce w kierunku swojego apeksu w gwiazdozbiorze Herkulesa?


a) ok. 16,5 km/s*8. Jedno z ramion Drogi Mlecznej to:


c) Bliskie Ramię Trzech Kiloparseków*9. Kiedy w Polsce najlepiej widoczna jest druga pod względem jasności gromada kulista na niebie?


e) Nie jest widoczna z Polski*10. Największe galaktyki eliptyczne oznaczane są symbolem:


c) cD*11. Według obecnych przypuszczeń Pierścień Jednorożca może być:


c) Strumieniem gwiazd*12. Pochłanianie światła przez materię rozproszoną w przestrzenii, nazywamy:


b ) Ekstynkcją*13. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:


a) wielki Obłok Magellana to najbliższa galaktyka Drogi Mlecznej*14. Geminga to źródło, które emituje energię głównie jako promieniowanie:


b ) Gamma*15. Przesunięcie widma w kierunku fal dłuższych nazywane jest z angielskiego:


d) Redshift*ASTRONAUTYKA


16. W którym roku wykonano i przesłano pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity?


c) 1959*17. Która z sond jako pierwsza dotarła do powierzchni Księżyca?


b ) Łuna 2*18. W 1965 roku po raz pierwszy człowiek odbył spacer kosmiczny. Jak długo on trwał?


d) ok. 12 minut*

e) ok.20 minut*19. Rekordzistą Świata w ciągłym przebywaniu poza Ziemią jest:


a) Rosjanin*20. W 2006 roku, część prochów Clyde'a Tombaugh - odkrywcy Plutona opuściła Ziemię. Co się z nimi stało?


b ) Poleciały w kierunku Plutona*HISTORIA ASTRONOMII I SPRZĘT ASTRONOMICZNY


21. Jeden z obiektów Układu Słonecznego nazwano po odkryciu:


d) Gwiazdą Jerzego*22. W 1609 roku w dziele Astronomia Nova, Kepler po raz pierwszy opublikował swoje prawa opisujące ruch planet. Ile tych praw zostało wówczas opublikowanych?


a) 2*23. Istnienie pulsarów odkryto:


d) W drugiej połowie XX wieku*24. Największy teleskop należący do Uniwersytetu Warszawskiego ma średnicę:


e) 130 cm*25. Wynalazca achromatu był z pochodzenia:


c) Anglikiem*NATURA GWIAZD


1) Gwiazdy nowe i supernowe obserwowane były wielokrotnie już w starożytności. Ale która gwiazda zmienna nie będąca gwiazdą wybuchową została odkryta jako pierwsza?


c) o Cet,*2) Jaka gwiazda jest prototypem gwiazd zmiennych zaćmieniowych typu EA (układy dobrze rozdzielone lub półrozdzielone charakteryzujące się okresami od kilku do kilkuset dni)?


b )β Per,*3) Kto jako pierwszy opracował metodę wizualnych ocen jasności gwiazd zmiennych?


d) Friedrich Argelander,*4) Zależność pomiędzy okresem gwiazdy, a jej jasnością absolutną jest czynnikiem, który pozwala traktować je jako świece standardowe. Jakiego typu gwiazdy są takimi świecami?


b )cefeidy (DCEP),*5) Kto gwieździe o Cet nadał przydomek „Mira Stella”?


a) Jan Heweliusz,*


245.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mamy skład finału! :)

Dampu jest uczestnikiem, który zdobył najwięcej punktów nie tylko na tym forum :)

 

9132f4c2e881279a.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Our picks

  • Zobaczyć powierzchnię Wenus.... - mapa promieniowania termicznego (sezon 2020)
   Zacznę od zdjęcia a potem będą technikalia, opisy zbierania materiału oraz informacje o obróbce
   6 maja faza Wenus zmalała poniżej 20% więc zaczął się najlepszy okres kiedy możemy podejmować próby rejestracji promieniowania termicznego powierzchni Wenus. Czas ten potrwa mnie więcej 17-18 maja kiedy to planeta będzie już zbyt blisko Słońca i kontrast zmaleje uniemożliwiając (lub utrudniając) rejestrację tego zjawiska.
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 30 replies
  • Własny guider? Ależ to bardzo proste !
   "Guider? Ależ to bardzo proste". Co to jest guider to raczej większość z nas wie. Jak dobrać jego parametry do posiadanego setupu - uuuuu... tu już gorzej. Nie wdając się w rozważania naukowe chcę Wam dziś zaproponować prosty i świetnie działający guider dla setupów głównych o skali obrazu 1.5 arcsec/piksel i mniejszej, czyli od 1.5 do nieskończoności ( wiadomość dla Taysona).
    • Love
    • Like
   • 44 replies
  • Montaż "Wirus 2020"
   A właściwie montażyk. Ponieważ mam od niedawna drukarkę 3D zająłem się analizą projektu podlinkowanego przez Gayosa w temacie o wydrukach 3D.
    • Love
    • Like
   • 117 replies
  • Astropolis w czasie pandemii - informacje o reklamie
   Nie chcę w tym miejsc rozwodzić się na temat aktualnej sytuacji epidemicznej (słyszymy to wszędzie z dużą intensywnością) więc przejdę od razu do rzeczy. Wielu członkom naszej społeczności wirus skomplikuje życie w sferze ekonomicznej i ten post chciałbym dedykować dla nich (dla nas?).
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 17 replies
  • MGAB-V249 - nowy rodzaj gwiazd zmiennych!
   Gwiazdy zmienne można poszukiwać na dwa sposoby. Obserwujemy losowy fragment nieba w poszukiwaniu obiektów zmieniających swój blask lub korzystamy z archiwalnych danych pomiarowych wykonanych przez różne obserwatoria astronomiczne (np. ASAS-SN, ZTF).
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 11 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.