4 miliardy 510 milionów lat temu po zderzeniu z innym ciałem niebieskim z pra-Ziemi i owego ciała powstała para Ziemia i Księżyc. Nowe badania wykazują, że zaledwie 40 milionów lat później inny obiekt, wielkości Księżyca zahaczył o Ziemię i rozsypał się w chmurę ciekłego żelaza i innej materii, która opadała potem jako nietypowy grad. W wodzie powstawały z tego tlenki żelaza, a uwolniony wodór nasycał sobą atmosferę. Pod nasyconą wtedy wodorem atmosferą łatwiej mogły powstawać związki organi
    • Like
    3