Przygotowałem w skróconej formie proces obróbki zdjęcia konkursowego Astrowizja grudzień 2016. Pomimo zastrzeżeń niektórych kolegów do jego jakości jestem zadowolony z efekty końcowego, biorąc pod uwagę jakość materiału wyjściowego.   Etap 1 to "wyciąganie" nieliniowe obrazu Ha. Korzystałem tu z modułu DDP PixInsight 1.8. Parametry widać na ekranie.     Etap 2 to obcięcie zbędnej, nie zawierającej treści cześci histogramu. Moduł Histogram Pixa.     Etap 3 to delikatne, dodatkowe wyc