Jump to content

WYNIKI KONKURSU CELESTIADA


Recommended Posts

Drodzy Koledzy,

 

Dzisiaj dobiegł końca konkurs astronomiczny "Celestiada". Serdecznie dziękuję Wam za wzięcie w nim udziału. Poniżej zamieszczam listę osób, które uczestniczyły w konkursie, wraz z uzyskanymi punktami (obok nicku znajduje się sumaryczna ilość punktów z etapów, do których każda z osób podeszła). 

Pierwsze miejsce otrzymał DARK (475 p.)
Drugie miejsce: Ekolog (345 p.)
Trzecie miejsce kuba_mar (290 p.)

Zwycięzcom oraz każdemu z Was składam gratulacje i dziękuję za udział w Celestiadzie.

 

Łączę pozdrowienia,
Bellatrix

 

 

 

Zestawienie zbiorcze po sześciu etapach CELESTIADY:
 

 1. DARK : 475 p. 
 2. ekolog : 345 p.
 3. kuba_mar : 290 p.
 4. Loxley :  227,5 p.
 5. bajastro : 162,5 p.
 6. ANowak: 155 p.
 7. Tomi : 95 p.
 8. Miszuda: 85 p.

     9.    Adrian Kumor : 65 p.   

 1. Krzysiek Celuch: 50 p
 2. Lukasz83 : 47,5 p.
 3. dugi : 45 p.
 4. Piotr4d: 45 p.
 5. MateuszW: 32,5 p.
 6. Majer: 27,5 p.
 7. Astrokarol: 26,25 p.
 8. oph : 21,25 p.
 9. Wielki Atraktor : 20 p.
 10. Toliman: 17,5 p.
 • Like 3
Link to post
Share on other sites
 • Thymo featured this topic

Czy można gdzieś znaleźć wszystkie pytania z wszystkich etapów? Niestety przegapiłem pierwsze etapy, a teraz nie można już ich otworzyć.  Chętnie bym sobie poczytał wszystkie  pytania, bo to kopalnia wiedzy.

Link to post
Share on other sites

Część I

 

1.       Który z obiektów nie jest zbudowany z materii zdegenerowanej:

a)       gwiazda neutronowa

b      biały karzeł

c)       gwiazda ciągu głównego

 

 

2.       Gwiazda typu widmowego M2III jest:

a)       błękitnym olbrzymem

b      czerwonym olbrzymem

c)       białym karłem

d)      żółtym nadolbrzymem

 

3.       Która z planet ma największy kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity:

a)       Jowisz

b      Wenus

c)       Merkury

d)      Uran

 

4.       Który z obiektów Pasa Kuipera cechuje się najwyższą prędkością rotacji:

a)      Haumea

b      Pluton

c)       Makemake

d)      Eris

 

5.       Który z wymienionych księżyców Układu Słonecznego uchodzi za najmniejsze ciało niebieskie, które dzięki własnym siłom grawitacji jest w stanie utrzymać kulisty kształt:

a)       Ganimedes

b      Mimas

c)       Hyeprion

d)      Proteusz

 

6.       Która z substancji jest odpowiedzialna za błękitną barwę Neptuna?

a)       krystaliczny lód wodny

b      azot

c)       metan

d)      tlenek węgla (II)

 

7.       Wokół której z wymienionych planet Układu Słonecznego orbituj a tzw. pyłowe księżyce Kordylewskiego:

a)      Ziemia

b      Merkury

c)       Neptun

d)      Saturn

 

8.       Kwazarami nazywamy:

a)       Masywne gwiazdy w ostatnim stadium ewolucji

b      Gwiazdy we wczesnej fazie formowania się

c)       Galaktyki aktywne będące na etapie powstawania

d)      Pozostałości po wybuchu supernowej typu Ia

 

9.       Gwiazdy zmienne cechujące się bardzo głębokim minimum (spadkiem jasności) głównym i płytkim minimum wtórnym, to zmienne typu:

a)      Algola

b      Mira Ceti

c)       Delta Scuti

d)      W UMa

 

10.   Która z wymienionych niżej gwiazd należy do rzadko spotykanych żółtych nadolbrzymów:

a) Antares

b Kapella

c) Sadalmelik

d) Pi Andromedae

 

11.   Który z wymienionych obiektów ma najwyższe albedo w całym Układzie Słonecznym?

a)       Wenus

b      Tytan

c)       Eris

d)      Enceladus

 

12.   Masywne młode gwiazdy, które posiadają jeszcze otoczkę wodorową zakończą swe życie jako:

a)      supernowa typu SNII

b      supernowa typu SNIa

c)       nowa powrotna

d)      supernowa typu SNIb

 

13.   Typ widmowy nie ma związku z:

a)       temperaturą powierzchni gwiazdy

b      kolorem gwiazdy

c)       stopniem separacji pomiędzy składowymi układu podwójnego

d)      zawartością poszczególnych pierwiastków/jonów/drobin w materii gwiezdnej

14.   Która z niżej wymienionych gwiazd jest gwiazdą węglową:

a)       Arktur

b      Kapella

c)       La Superba

d)      Syriusz B

 

15.   Spika (Alfa Virginis) to gwiazda:

a)       pojedyncza typu widmowego M

b      podwójna zawierająca białego karła i gwiazdę B ciągu głównego

c)       wielokrotna zawierająca m.in. gwiazdę Wolfa-Rayeta

d)      podwójna spektroskopowo rozdzielna

 

16.   Wenus, mimo, że znajduje się niemal dwukrotnie dalej od Słońca niż Merkury, jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego. Jest to uzasadnione:

a)      gęstą atmosferą i efektem cieplarnianym na powierzchni Wenus

b      porowatą powierzchnią Wenus

c)       wysokim albedo Merkurego

d)      znacznym kątem nachylenia osi rotacji Wenus w stosunku do płaszczyzny jej orbity

 

17.   Jedyna znana planeta karłowata orbitująca wewnątrz orbity Neptuna:

a)       Westa

b      Eris

c)       Ceres

d)      Pallas

 

18.   Którego ze zjawisk nie obserwujemy na Marsie:

a) burz piaskowych

b zmienności pór roku

c) mgieł porannych

d) prądów wirowych w płaszczu z ciekłego wodoru

 

19.   Tytan, największy z satelitów Saturna jest znany m.in. z:

a)       niezwykle niskiej gęstości

b      ciekłych węglowodorów tworzących jeziora

c)       najwyższego albedo spośród wszystkich ciał Układu Słonecznego

d)      ruchu obiegowego po orbicie wstecznej

 

20.   Długookresowe gwiazdy zmienne pulsujące, należące do późnych typów widmowych, to:

a) mirydy

b cefeidy

c) zmienne typu Algol

d) zmienne typu Beta Lyrae

 

 

Część V:
 

1.       Fomalhaut A jest:

a)       Czerwonym olbrzymem

b      Białym olbrzymem

c)       Błękitną gwiazdą ciągu głównego

d)      Białą gwiazdą ciągu głównego

 

2.       Gwiazdy typu widmowego Ap wykazują linie spektroskopowe m.in.:

a)       Helu podwójnie zjonizowanego

b      Molekuł CN, CO, C2

c)       Metali, np. strontu, rtęci, manganu

d)      Izotopu węgla C-13.

 

3.       Emisyjne linie wodoru wykazuje każda gwiazda typu widmowego:

a)       A

b      O

c)       Be

d)      B

 

4.       Mgławicą emisyjną nie jest:

a)       NGC 7000

b      IC 2118

c)       Messier 57

d)      Messier 42

 

5.       Gwiazda typu widmowego G3Ia to:

a)       Biały olbrzym

b      Żółty nadolbrzym

c)       Niebieski karzeł

d)      Żółty olbrzym

 

6.       Podstawowym paliwem jądrowym zasilającym podkarły (gwiazdy klasy jasności VI) jest:

a)       Wodór

b      Hel

c)       Deuter

d)      Węgiel C-13

 

7.       Podkarły posiadają:

a)       Bardzo niskie temperatury powierzchni

b      Znaczny udział deuteru

c)       Bardzo wysokie temperatury powierzchni

d)      Niezwykle wysoką jasność absolutną

 

8.       BD Camleopardalis jest:

a)      Gwiazdą cyrkonową

b      Błękitnym nadolbrzymem

c)       Gwiazdą emisyjną typu Be

d)      Białym karłem

 

9.       Wiele gwiazd typu widmowego O wykazuje dodatni wskaźnik barwy B-V (np. +0,10 ; +0,30). Co jest tego powodem?

a)       Niska jasność absolutna

b      Wpływ mgławicy otaczającej gwiazdę

c)       Obecność wtórnego komponentu spektroskopowo rozdzielnego

d)      Zmienność typu Mu Cephei

 

10.   Obłoki Magellana są:

a)      Powiązane ze sobą grawitacyjnie

b      Powiązane z Drogą Mleczną ale względem siebie grawitacyjnie niezależne

c)       Oddalone od Ziemi o tę samą odległość

d)      Nieaktywne gwiazdotwórczo

 

11.   LMC (Wielki Obłok Magellana) jest:

a)       Mniej uporządkowany strukturalnie od SMC (Małego Obłoku Magellana)

b      Zlokalizowany bliżej Ziemi niż SMC

c)       Całkowicie pozbawiony otoczki gazowej

d)      Uboższy w gwiazdy niż SMC

 

12.   Niezwykłą cechą widma spektroskopowego gwiazdy XX Ophiuchi są linie:

a)       Manganu

b      Litu

c)       Rtęci

d)      Żelaza

 

13.   Najjaśniejszą składową asocjacji OB1 Persei jest:

a)       Alpha Persei

b      Zeta Persei

c)       Iota Persei

d)      Epsilon Persei

 

14.   X Persei to:

a)       Przeewoluowany czerwony nadolbrzym

b      Gwiazda emisyjna

c)       Układ potrójny, złożony z żółtego nadolbrzyma, białego karła i gwiazdy ciągu głównego.

d)      Obiekt powiązany z Ruchomą Gromadą Wielkiej Niedźwiedzicy.

 

15.   Największy udział w atmosferze Jowisza ma:

a)       Metan

b      Hel

c)       Azot

d)      Wodór

 

 

16.   Największy krater na księżycu Marsa, Fobosie to:

a)       Caloris Basin

b      Todd

c)       Stickney

d)      Swift

 

 

17.   Na Marsie występuje:

a)       Silna aktywność geologiczna

b      Burze piaskowe

c)       Najsilniejsze wiatry w całym układzie Słonecznym

d)      Atmosfera bogata w tlen trójatomowy O3

 

 

18.   Wiatr gwiazdowy przyczynia się m.in. do:

a)       Zmiennej jasności o charakterze pulsacyjnym

b      Sukcesywnego wzrostu temperatury gwiazdy

c)       Stopniowej utraty materii przez gwiazdę

d)      Oddalania się gwiazdy od centrum gromady

 

19.   Gwiazda typu widmowego B ciągu głównego jest:

a)       Mniej jasna od gwiazdy typu K ciągu głównego

b      Jaśniejsza od gwiazdy typu K ciągu głównego

c)       Obie gwiazdy są jednakowo jasne, gdyż należą do tej samej klasy jasności

d)      Nie istnieje korelacja pomiędzy typem widmowym, a jasnością gwiazd ciągu głównego.

 

20.   Lewy górny róg diagramu Hertzsprunga-Russella zajmują gwiazdy:

a)      Jasne i gorące

b      Gorące i o niskiej jasności

c)       chodne i o niskiej jasności

d)      chłodne i gorące

 


Część IV:

Która z niżej wymienionych gromad otwartych składa się w większości z młodych, błękitno-białych gwiazd typu widmowego B:

M 37

M 36

M 38

M 67

 

Do tak zwanej Gromady Ruchomej w Wielkiej Niedźwiedzicy należy m.in.:

Kapella

Alnilam

Arkturus

Menkalinan

 

Gwiazdy o masie początkowej niższej od 8 Mʘ kończą życie jako:

Supernowa typu Ia

Czarna dziura

Biały karzeł

Supernowa typu Ib

 

Synteza pierwiastków cięższych od żelaza zachodzi w następstwie:

Wybuchu supernowej

Potrójnej fuzji jąder helu, tzw. syntezy trzy alfa

Wychwytu protonów przez deuter

Kolapsu grawitacyjnego gwiazdy o masie 0,4- 4 Mʘ

 

Dagon to nazwa egzoplanety orbitującej wokół jednej ze składowych systemu gwiezdnego:

Spiki

Fomalhauta

Arkturusa

Sadalmelika

 

Amaltea to jeden z księżyców Jowisza, który posiada niezwykłą cechę: emituje więcej ciepła, niż otrzymuje go od Słońca. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest:

Wysokie albedo

Wpływ silnego pola magnetycznego Jowisza

Ruchy tektoniczne

Aktywność wulkaniczna

 

Księżycem orbitującym w niewielkiej od granicy Roche’a, lecz mimo to trwałym z uwagi na niewielki rozmiar jest:

Tryton

Nix

Adrastea

Fobos

 

Jeśli po ustaniu fuzji termojądrowej, jądro gwiazdy przekracza masę 1,44 Mʘ (stanowiącą tzw. granicę Chandrasekhara), to wówczas następuje:

Zapłon helu w tzw. procesie trzy alfa

Dalszy kolaps białego karła prowadzący do powstania czarnej dziury

Zapłon otoczki wodorowej

Wybuch supernowej

 

Do tzw. „gwiazd uciekających” należy:

Zeta Ophiuchi

Ksi Scorpii

Beta Cephei

Zeta Puppis

 

Po orbicie w kształcie paraboli lub hiperboli porusza się kometa:

Długookresowa

Krótkookresowa

Jednopojawieniowa

Wielopojawieniowa

Gwiazdy o znacznym udziale pierwiastków metalicznych (2- 4 %) są:

Stare i należą do II populacji

 Młode i należą do I populacji

Stare i należą do I populacji

Młode i należą do II populacji

 

Gwiazdy I populacji obficie występują w:

Ramionach spiralnych Galaktyki

Halo galaktycznym

Gromadach kulistych

Jądrze Galaktyki

 

Gwiazdy należące do hipotetycznej III populacji najprawdopodobniej byłyby:

Obfite w pierwiastki metaliczne

Ubogie w pierwiastki metaliczne

Ubogie w wodór

Obfite w węgiel

 

Gwiazdy zmienne typu RR Lyrae należą do:

II populacji

I populacji

Do obu, choć znaczna część z nich do I populacji

 

Spośród wymienionych obiektów, gwiazdą cyrkonową jest:

T Lyrae

X Cancri

R Andromedae

La Superba

 

Gwiazdy typu widmowego Ap cechują się podwyższoną zawartością:

Helu zjonizowanego

Metali (m.in. strontu, europu, manganu, rtęci)

Węgla w atmosferze gwiazdy

Atomowego helu przy jednoczesnym całkowitym zaniku pasm wodoru z serii Balmera

 

Wega (Alpha Lyrae) nie posiada:

Dysku pyłowego

Lini wodorowych w widmie spektroskopowym

Rozmytych linii spektroskopowych

Komponentu wtórnego rozdzielnego spektroskopowo

 

Gromada Podwójna Perseusza nie posiada:

Czerwonych, starych  przeewoluowanych gwiazd

Gwiazd typu widmowego O

Gwiazdy Wolfa-Rayeta

Błękitnych gwiazd typu widmowego B

 

Gwiazdę Wolfa-Rayeta zawiera system wielokrotny:

Kapella

Regor

Naos

Zeta Ophiuchi

 

Na skutek precesji oraz ruchu własnego gwiazd, z upływem czasu kształty gwiazdozbiorów ulegają deformacji. Najdłużej zachowa się obecny zarys konstelacji:

Panny

Kasjopei

Smoka

Oriona

 

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

@Bellatrix Będzie kolejna odsłona? Jeśli tak, to może dało by się ją wyświetlać na głównej na wzór Astrowizji tak, żeby każdy widział że pojawił się nowy etap? Niestety tylko w jednym uczestniczyłem ze względu na to, że nie wiedziałem o innych...

Link to post
Share on other sites

Myślę, że tak. Planuję drugie wydanie konkursu. Ale już ściśle ukierunkowane na parametry fizyko- chemiczne gwiazd, a więc typy widmowe, klasy jasności i wszelakiego gatunku "pecularity". Co prawda tydzień przed każdą z części wystawiałam ogłoszenie- informację, ale ginęła pod sporą ilością postów, właściwie w kilka godzin. Bardzo chciałabym wystawić ogłoszenie bardziej na widoku, zobaczymy co uda się zrobić :)

Link to post
Share on other sites
4 minuty temu, Bellatrix napisał:

Myślę, że tak. Planuję drugie wydanie konkursu. Ale już ściśle ukierunkowane na parametry fizyko- chemiczne gwiazd, a więc typy widmowe, klasy jasności i wszelakiego gatunku "pecularity". Co prawda tydzień przed każdą z części wystawiałam ogłoszenie- informację, ale ginęła pod sporą ilością postów, właściwie w kilka godzin. Bardzo chciałabym wystawić ogłoszenie bardziej na widoku, zobaczymy co uda się zrobić :)

Albo przynajmniej informuj w jednym i tym samym poście. Wtedy, Ci którzy obserwują będą mieli powiadomienia :)

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Our picks

  • Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie - o nietypowych rozwiązaniach sprzętowych
   Sformułowanie, które można znaleźć w internetach jako jedno z "praw Murphy'ego" przyszło mi na myśl, gdy kolejny raz przeglądałem zdjęcia na telefonie z ostatniego zlotu, mając z tyłu głowy najgłośniejszy marsjański temat na forum. Do rzeczy - jakie macie (bardzo) nietypowe patenty na usprawnienie sprzętu astronomicznego bądź jakieś kreatywne improwizacje w razie awarii czy niezabrania jakiegoś elementu sprzętu  Obstawiam, że @HAMAL mógłby samodzielnie wypełnić treścią taki wątek.
    • Haha
    • Like
   • 17 replies
  • MARS 2020 - mapa albedo powierzchni + pełny obrót 3D (tutorial gratis)
   Dzisiejszej nocy mamy opozycję Marsa więc to chyba dobry moment żeby zaprezentować wyniki mojego wrześniowego projektu. Pogody ostatnio jak na lekarstwo – od początku października praktycznie nie udało mi się fotografować. Na szczęście wrzesień dopisał jeśli chodzi o warunki seeingowe i udało mi się skończyć długo planowany projekt pełnej mapy powierzchni (struktur albedo) Marsa.
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 117 replies
  • Aktualizacja silnika Astropolis - zgłaszanie uwag
   Dzisiaj zaktualizowaliśmy silnik Astropolis do najnowszej wersji (głównie z powodów bezpieczeństwa). Najpoważniejsze błędy zostały już naprawione, ale ponieważ aktualizacja jest dosyć rozbudowana (dotyczy także wyglądu), drobnych problemów na pewno jest więcej. Bez was ich nie namierzymy. Dlatego bardzo proszę o pomoc i wrzucanie tu informacji o napotkanych problemach/błędach.
    • Like
   • 208 replies
  • Insight Investment Astrophotographer of the Year 2020 – mój mały-wielki sukces :)
   Jestem raczej osobą która nie lubi się chwalić i przechwalać… ale tym razem jest to wydarzenie dla mnie tak ważne, że postanowiłem podzielić się z Wami tą niezwykle radosną dla mnie wiadomością.
    
   Moja praca zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Planety, komety i asteroidy” podczas tegorocznego konkursu Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020.
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 85 replies
  • Zobaczyć powierzchnię Wenus.... - mapa promieniowania termicznego (sezon 2020)
   Zacznę od zdjęcia a potem będą technikalia, opisy zbierania materiału oraz informacje o obróbce
   6 maja faza Wenus zmalała poniżej 20% więc zaczął się najlepszy okres kiedy możemy podejmować próby rejestracji promieniowania termicznego powierzchni Wenus. Czas ten potrwa mnie więcej 17-18 maja kiedy to planeta będzie już zbyt blisko Słońca i kontrast zmaleje uniemożliwiając (lub utrudniając) rejestrację tego zjawiska.
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 30 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.