Jump to content

Strona WWW a prawa autorskie


fizyk5
 Share

Recommended Posts

Witam

Ostatnio mnie to zainteresowało, więc dlatego kieruję do was to pytanie. Może ktoś, kto jest w temacie coś doradzi lub wyjaśni w tej kwestii.

 

Jak zakładamy jakąś stronę www lub domenę w serwisie internetowym, to musimy zaakceptować regulamin.

W regulaminie znajduję się zapis na temat praw autorskich lub intelektualnych, np. taki:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Użytkownik może zamieścić treść w którymkolwiek z Serwisów, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem publikacji tej treści w Serwisach. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie oraz pokrewne do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków osób, o ile są one inkorporowane do treści. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw.

2.     Z momentem umieszczenia treści w którymkolwiek z Serwisów Użytkownik udziela ******** licencji/zezwolenia o charakterze wyłącznym, bez ograniczeń terytorialnych na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat (po wygaśnięciu umowy w przypadku jej rozwiązania) na korzystanie z zamieszczonych treści na następujących polach eksploatacji:

a.     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.     w zakresie rozpowszechniania treści w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

3.     W zakresie określonym w ust. 2 Użytkownik udziela ********* zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w zamieszczonych utworach (artystycznych wykonaniach).

4.     ********** ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisach w dowolny sposób, jak również jest uprawniona do udzielania dalszych licencji i zezwoleń osobom trzecim.

5.     ********** nie jest zobowiązana do rozpowszechniania zamieszczonych utworów (artystycznych wykonań). Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworów (artystycznych wykonań) bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.

6.     Użytkownik zezwala *********** na: modyfikowanie utworów (artystycznych wykonań), w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (artystycznego wykonania); *********** ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium; dokonywanie opracowań utworów (artystycznych wykonań), w tym łączenie utworów (artystycznych wykonań) lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenie utworów (artystycznych wykonań) wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji; dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji utworów (artystycznych wykonań) - całości lub którejkolwiek części.

7.     Powyższe licencje i zezwolenia są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia przez określony powyżej okres eksploatacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak to więc jest z moim prawem autorskim do zdjęcia astrofoto, które umieszczam na wykupionej lub darmowej stronie/domenie w serwisie internetowym?

 

 

Znalazłem też takie coś:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIE:

Kiedy tworzę jakieś dzieło i umieszczam je w sieci, regulaminy wielu stron internetowych zobowiązują mnie do przeniesienia moich praw autorskich na daną stronę. Czy oznacza to, że tracę wszystkie prawa do takich utworów?

 

ODPOWIEDŹ:

Nie. Po pierwsze, Twoje prawa osobiste (które chronią Twoje więzi z utworem, np. prawo do autorstwa) nie mogą być przeniesione. Nawet jeżeli strona internetowa zobowiązuje Cię do ich przeniesienia, a Ty się na to godzisz, takie postanowienie jest nieważne. Po drugie, w Polsce do przeniesienia autorskich praw majątkowych niezbędna jest forma pisemna. Kliknięcie „zgadzam się” pod regulaminem danej strony internetowej nie oznacza tego samego, co zachowanie formy pisemnej. W związku z tym nie tracisz swoich praw autorskich, nawet wówczas, gdy zgodziłeś się na to przy akceptacji regulaminu strony internetowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czy znacie jakieś serwis internetowy, który w regulaminie nie każe sobie zatwierdzić licencji/zezwolenia na korzystanie z waszego dzieła (zdjęcia)?

 

Link to comment
Share on other sites

39 minut temu, fizyk5 napisał:

Czy znacie jakieś serwis internetowy, który w regulaminie nie każe sobie zatwierdzić licencji/zezwolenia na korzystanie z waszego dzieła (zdjęcia)?

ale jaki miałoby to sens? przecież nie mając twojego zezwolenia, taka strona nie miałaby prawa wyświetlać twojego zdjęcia.

natomiast w podanym przez ciebie przykładzie udzielasz licencji WYŁĄCZNEJ i to już jest raczej dziwne.

Link to comment
Share on other sites

22 godziny temu, szuu napisał:

ale jaki miałoby to sens? przecież nie mając twojego zezwolenia, taka strona nie miałaby prawa wyświetlać twojego zdjęcia.

natomiast w podanym przez ciebie przykładzie udzielasz licencji WYŁĄCZNEJ i to już jest raczej dziwne.

Ale przecież, to nie serwis wstawia zdjęcia, tylko ja. W innym miejscu regulaminu jest punkt, że biorę odpowiedzialność za to co wstawiam, mam nie naruszać praw innych osób i praw autorskich.

 

Czy serwis internetowy podczas rejestracji domeny ma prawo żądać również nr. PESEL?

dane.jpg.1678026ee0b0303eff55594e160e2324.jpg

Link to comment
Share on other sites

Punkt 7 tego regulaminu wygląda na sprzeczny z prawem. Każdą umowę można zerwać/wypowiedzieć - powstaje tylko kwestia roszczeń strony.

Zacytowane odpowiedzi są prawdziwe - prawa AUTORSKIE są niezbywalne. 

 

A co to za serwis ma takie żądania?

Generalnie odradzam korzystanie z czegokolwiek zza oceanu. Raz -ze względu na różnice w prawie (którego w Polsce chyba nikt nie zna), dwa - ze względu na iluzoryczne możliwości wyegzekwowania czegokolwiek.

Może lepiej po prostu wykupić domenę w firmie hostingowej i mieć swój "ogródek"/

Edited by Fredrixxon
Link to comment
Share on other sites

 

Korzystałem kiedyś z usług minthost, co prawda do VPSa a nie hostingu - ale byli tani i ogólnie wszystko działało przez 2 lata. Za 60zł/rok będziesz miał normalny hosting (ale przeczytaj regulamin/umowę, nie czytałem teraz).

 

36 minutes ago, Fredrixxon said:

Punkt 7 tego regulaminu wygląda na sprzeczny z prawem. Każdą umowę można zerwać/wypowiedzieć - powstaje tylko kwestia roszczeń strony.

Zacytowane odpowiedzi są prawdziwe - prawa AUTORSKIE są niezbywalne. 

Zerwać (choć nie ma takiego określenia w KC) można, przez np niewykonywanie umowy. Nie każdą jednak umowę da się wypowiedzieć. W tym przypadku trudno mówić o możliwości niewykonywania umowy, skoro to nie od autora będzie jej wykonanie zależało. Ten punk wygląda jak po prostu copyright i nie wydaje mi się, żeby był wprost sprzeczny z prawem.

Edited by Sebo_b
Link to comment
Share on other sites

5 godzin temu, fizyk5 napisał:

Ale przecież, to nie serwis wstawia zdjęcia, tylko ja.

No nie, to jest internet, a więc bardzo interaktywna przestrzeń. Ty zdjęcie uploadujesz, ale potem serwis je przetwarza, modyfikuje (np. skaluje, kompresuje, etc.) wyświetla innym użytkownikom, indeksuje, wystawia w SM, rozsyła mailem (np. jako aktualizacje), etc. Generalnie jest tego bardzo dużo.

 

Popatrz na Astropolis. Gdybyś nie udzielił licencji, to zdjęcie nie mogłoby być przez nas w ogóle przetwarzane.

Czymś innym jest np. założenie własnej strony pod własną domeną. Tam nikomu nie udzielasz licencji, wręcz nie powinieneś. Hosting daje ci tylko "dyski", sam nie przetwarza twoich zdjęć.

Kwestia zdjęć (i innych materiałów noszących znamiona autorskich) jest w ogóle dla prawników bardzo drażliwa. Stoją na stanowisku, że dany serwis musi mieć pełne prawa do ich używania - stąd zapewne w wielu serwisach/konkursach tak szerokie zgody, mimo, że nikt tam nie ma intencji nikomu zdjęcia ukraść.

Swoją drogą, przed ostatnią aktualizacją regulaminu Astropolis ta kwestia nie była w ogóle prawidłowo potraktowana. W zasadzie ktoś mógłbym wrzucić swoje zdjęcie i pozwać mnie za jego przeskalowanie i wyświetlenie np. na głównej stronie w "polecanych". Co więcej, z perspektywy prawa miałby 100% racji. Tak więc pamiętaj, że ten medal ma 2 strony.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Podczepię się pod temat, chociaż moje pytanie dotyczy czegoś innego. Może ktoś by mi objaśnił. Pracuję na etacie w biurze projektowym. Tworzę projekty inżynierskie. Chcę utworzyć swoje własne portfolio dokumentujące moją pracę w postaci: zrzutek ekranu z modeli 3d, które tworzyłem, plików .pdf z dokumentacji projektowej, zdjęć z internetu z placu budowy na budowach wykonywanych z tych projektów. Portfolio miałoby być w postaci strony www zamkniętej (zawartość dostępna po zalogowaniu na podany przeze mnie login/hasło). Pytanie brzmi czy mogę w ogóle użyć plików wyżej wymienionych do tego celu? Z jednej strony to jest udostępnianie plików objętych prawem autorskim, ale z drugiej, nie jest to udostępnianie powszechne - ma to służyć mi tylko do procesu rekrutacji tak samo jak CV, które wysyłam w mailowym załączniku. Pomoże ktoś?

Edited by Alice
Link to comment
Share on other sites

Projekty wytworzone podczas pracy w takim biurze i ich prawa są własnością biura , co biuro powinno wyraźnie określić w Regulaminie Pracy. Powinieneś wystąpić o zgodę na wykorzystanie zrzutów/fragmentów. Co innego zdjęcia z placu budowy - ich autorem zapewne nie jest nikt z biura. Też powinieneś spytać autora o zgodę.Tyle prawo....a praktyka...

 

Edited by wessel
Link to comment
Share on other sites

@fizyk5 Sprawa jest prosta - jedyna możliwość udzielenia zgody na opublikowanie Twojej pracy w nie-Twoim serwisie to udzielenie jego właścicielowi/wydawcy stosownej licencji i te fragmenty regulaminów które przytaczasz są właśnie formą takiej licencji. Właściciel strony nabywa prawa do eksploatacji utworu dokładnie w takim zakresie w jakim jest to napisane - jeśli będzie napisane że przenosisz na niego autorskie prawa majątkowe (regulujące zasady korzystania z utworu) w całości, to znaczy że je utracisz. Jeżeli to nie jest wyraźnie napisane - to ich nie tracisz. Natomiast istnieją jeszcze autorskie prawa osobiste - takie jak prawo do podpisania utworu albo zachowania jego integralności (np. nie modyfikowanie go) - które nie mogą być przeniesione na kogoś innego. Regulamin, który próbowałby pozbawić Cię autorskich praw osobistych, byłby niezgodny z polskim prawem.

Link to comment
Share on other sites

On 9/15/2018 at 10:37 PM, Adam_Jesion said:

Czymś innym jest np. założenie własnej strony pod własną domeną. Tam nikomu nie udzielasz licencji, wręcz nie powinieneś. Hosting daje ci tylko "dyski", sam nie przetwarza twoich zdjęć.

Pole eksploatacji: utrwalanie na nośniku danych

 

2 hours ago, Alice said:

Pracuję na etacie w biurze projektowym. Tworzę projekty inżynierskie. Chcę utworzyć swoje własne portfolio dokumentujące moją pracę

Jeśli mówiąc "na etacie" masz na myśli umowę o pracę, to wszystkie utwory powstałe w ramach pracy są własnością pracodawcy. Sprawę reguluje kodeks pracy. Jeśli pracujesz w oparciu o umowę zlecenia/o dzieło, to własność reguluje ta umowa, a jeśli nie reguluje to własność przysługuje Tobie, a firma ma problem.

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, Alice napisał:

przecież żaden pracodawca nie wyrazi zgody pracownikowi na wykorzystanie praw autorskich do odejścia do innej firmy :D

Straszne uogólnienie. Trzeba być strasznym dzbanem (nawet jako podmiot), żeby nie pozwolić swojemu pracownikowi zbudować portfolio projektów. Polecam na przyszłość w ogóle wynegocjować sobie to w kontrakcie. Oczywiście istnieją czasami projektu "tajne", albo mające okres niejawności, ale na pewno większość nie jest problemem. 

Jeżeli aktualny pracodawca robi ci takie problemy, to tym bardziej szybko go opuść, bo to na pewno nie jest standard.

Link to comment
Share on other sites

Nie wiem, czy robiłby problemy, przecież nie chcę go informować, że właśnie szukam pracy gdzie indziej, do czego właśnie potrzebuję portfolio :) Zanim jednak w ogóle je sobie poskładam chcę właśnie się upewnić co jest dozwolone, a co nie. Nie mam zamiaru o niczym informować obecnego pracodawcy. Przecież portfolio to powszechna praktyka, na pewno ktoś miał z tym do czynienia?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our picks

  • Migracja Astropolis na nowy serwer - opinie
   Kilka dni temu mogliście przeczytać komunikat o wyłączeniu forum na dobę, co miało związek z migracją na nowy serwer. Tym razem nie przenosiłem Astropolis na większy i szybszy serwer - celem była redukcja dosyć wysokich kosztów (ok 17 tys rocznie za dedykowany serwer z administracją). Biorąc pod uwagę fakt, że płacę z własnej kieszeni, a forum jest organizacją w 100% non profit (nie przynosi żadnego dochodu), nie znalazłem w sobie uzasadnienia na dalsze akceptowanie tych kosztów.
    • Thanks
    • Like
   • 58 replies
  • Droga Mleczna w dwóch gigapikselach
   Zdjęcie jest mozaiką 110 kadrów, każdy po 4 minuty ekspozycji na ISO 400. Wykorzystałem dwa teleskopy Takahashi Epsilon 130D i dwa aparaty Nikon D810A zamocowane na montażu Losmandy G11 wynajętym na miejscu. Teleskopy były ustawione względem siebie pod lekkim kątem, aby umożliwić fotografowanie dwóch fragmentów mozaiki za jednym razem.
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 48 replies
  • Przelot ISS z ogniskowej 2350 mm
   Cześć, po kilku podejściach w końcu udało mi się odpowiednio przygotować cały sprzęt i nadążyć za ISS bez stracenia jej ani razu z pola widzenia. Wykorzystałem do tego montaż Rainbow RST-135, który posiada sprzętową możliwość śledzenia satelitów.
   Celestron Edge 9,25" + ZWO ASI183MM. Czas ekspozycji 6 ms na klatkę, końcowy film składa się z grup 40 klatek stackowanych, wyostrzanych i powiększonych 250%.
   W przyszłości chciałbym wrócić do tematu z kamerką ASI174MM, która z barlowem 2x da mi podobną skalę, ale 5-6 razy większą liczbę klatek na sekundę.
   Poniżej film z przelotu, na dole najlepsza klatka.
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 72 replies
  • Big Bang remnant - Ursa Major Arc or UMa Arc
   Tytuł nieco przekorny bo nie chodzi tu oczywiście o Wielki Wybuch ale ... zacznijmy od początku.
    
   W roku 1997 Peter McCullough używając eksperymentalnej kamery nagrał w paśmie Ha długą na 2 stopnie prostą linie przecinajacą niebo.
    
   Peter McCullough na konferencji pokazał fotografię Robertowi Benjamin i obaj byli pod wrażeniem - padło nawet stwierdzenie: “In astronomy, you never see perfectly straight lines in the sky,”
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 17 replies
  • Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie - o nietypowych rozwiązaniach sprzętowych
   Sformułowanie, które można znaleźć w internetach jako jedno z "praw Murphy'ego" przyszło mi na myśl, gdy kolejny raz przeglądałem zdjęcia na telefonie z ostatniego zlotu, mając z tyłu głowy najgłośniejszy marsjański temat na forum. Do rzeczy - jakie macie (bardzo) nietypowe patenty na usprawnienie sprzętu astronomicznego bądź jakieś kreatywne improwizacje w razie awarii czy niezabrania jakiegoś elementu sprzętu  Obstawiam, że @HAMAL mógłby samodzielnie wypełnić treścią taki wątek.
    • Haha
    • Like
   • 43 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.