Skocz do zawartości

Regulamin

Regulamin forum Astropolis.pl

 

Dokument ten określa zasady korzystania z witryny internetowej działającej pod adresem http://astropolis.pl zwanej dalej Astropolis.

Korzystanie z Astropolis zarówno anonimowo, jak i po rejestracji oraz logowaniu, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.
 
Forum Astropolis jest własnością EXO GROUP Jesionkiewicz Zbroiński spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 26A .

1. Postanowienia ogólne

a) Wszystkie treści dostępne w Astropolis lub za jego pośrednictwem chronione są prawem autorskim.
b ) Bez zgody właściciela Astropolis niedopuszczalne jest komercyjne użytkowanie treści zawartych w witrynie Astropolis.
c) Użytkownik Astropolis ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez siebie publikowane.
Astropolis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji publikowanych przez użytkowników na forum dyskusyjnym oraz za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w skutek wykorzystania tych informacji.
d) Astropolis nie odpowiada za brak dostępności treści witryny wynikającej z przyczyn technicznych.
e) Astropolis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sprzęcie komputerowym użytkownika w związku z korzystaniem z forum dyskusyjnego.
f) Astropolis zastrzega sobie prawo usunięcia jakichkolwiek treści niezgodnych z niniejszym regulaminem.

2. Użytkownicy

a) Użytkownikami Astropolis są wszyscy korzystający z forum dyskusyjnego, niezależnie od tego, czy robią to anonimowo czy też po rejestracji/logowaniu w witrynie.
b )Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza Astropolis, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.
c) Z Astropolis wysyłane są do komputerów użytkowników i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka"). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez Astropolis do zbierania poufnych danych.
d) Dostęp do pewnych części Astropolis możliwy jest dopiero po rejestracji i zalogowaniu w witrynie.
e) Konta nowych użytkowników posiadają następujące ograniczenia:
- brak możliwości korzystania z systemu prywatnych wiadomość (PW),
- brak możliwości zakładania nowych tematów w określonych działach (np giełda)
- brak dostępu do działów "Hyde Park" oraz "Sprawy Astropolis".
Ograniczenia są automatycznie usuwane po opublikowaniu przez użytkownika co najmniej 10 postów.
f) Rejestracja i korzystanie z Astropolis jest bezpłatne z wyłączeniem pkt. 5. a) niniejszego regulaminu.
g) Użytkownik zobowiązuje się podać podczas rejestracji prawdziwe dane, w szczególności dotyczy to adresu poczty elektronicznej (e-mail).
h) Astropolis zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych użytkownika podanych podczas rejestracji osobom trzecim z wyłączeniem okoliczności wynikających z przepisów prawa.
i) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika i skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem i poinformować go o swojej decyzji.
j) Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Astropolis.
W przypadku stwierdzenia przez administrację Astropolis, że użytkownik posiada więcej niż jedno konto, wszystkie konta tego użytkownika zostaną usunięte a użytkownik trwale zablokowany.
k) Ustawienia konta użytkownika takie jak awatar i stopka nie mogą naruszać zasad niniejszego regulaminu.
l) W stopce można umieścić tylko jeden link zewnętrzny do strony o charakterze niekomercyjnym. Dodatkowe linki lub linki prowadzące do stron o charakterze komercyjnym lub wymienionych w punkcie 2. m) Regulaminu będą usuwane bez ostrzeżenia a na konto użytkownika mogą zostać nałożone ograniczenia.
m) Zabrania się dodawania w profilu użytkownika linków do stron o tematyce pornograficznej, farmaceutycznej, witryn głoszących nienawiść rasową, szowinizm, homofobię, lub stron których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim.
n) Użytkownik rejestrując się w Astropolis wyraża zgodę na przesyłanie przez Astropolis na podany adres poczty elektronicznej informacji technicznych oraz innych związanych z działalnością Astropolis.
p) Konto użytkownika może zostać usunięte przez administratora Astropolis na skutek złamania niniejszego regulaminu lub na żądanie użytkownika, które powinno być przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

3. Zasady forum dyskusyjnego

a) Użytkownik publikując informację na Astropolis ponosi za nią pełną odpowiedzialność prawną.
b ) Zabrania się publikowania na Astropolis materiałów naruszających przepisy polskiego prawa a w szczególności naruszających prawa autorskie lub pozyskanych nielegalnie.
c) Zabrania się umieszczania w publikowanych treściach linków do stron o tematyce pornograficznej, farmaceutycznej, witryn głoszących nienawiść rasową, szowinizm, homofobię.
d) Zabrania się publikowania treści mających charakter komercyjny z wyłączeniem pkt. 5. a) niniejszego regulaminu.
e) Zabrania się publikowania wątków/postów o tej samej treści w kilku działach Astropolis.
f) Przed napisaniem nowego tematu każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu, jak również użyć wyszukiwarki w celu upewnienia się, że temat nie był już poruszany na forum.
g) Treści (wątki/posty) mające charakter reklamy portali lub stron www będą usuwane a konta ich autorów mogą zostać trwale zablokowane (w szczególności w wypadku nagminnego łamania tego zakazu).
h) Użytkownik zobowiązuje się do tworzenia tytułu wątku zgodnie z zasadami Netykiety Astropolis.
i) Zabrania się publikowania treści obraźliwych, ośmieszających innych użytkowników. Niedopuszczalne jest również świadome prowokowanie innych użytkowników do takich zachowań.
j) Wszelkie spory niezwiązane z tematem dyskusji a w szczególności spory personalne są zabronione i muszą być rozwiązywane poza Astropolis.
k) Organizacja konkursów, plebiscytów, zbiórek pieniędzy itp. aktywność użytkownika na Astropolis wymaga każdorazowej zgody Administratora.
l) Zabrania się publikowania linków do aukcji internetowych, ofert promocyjnych i tym podobnych materiałów o charakterze krótkotrwałym.
m) Użytkownik zobowiązany jest do logicznego formułowania publikowanej treści oraz tworzenia jej zgodnie z zasadami języka polskiego, w szczególności do zachowania zasad ortografii oraz interpunkcji.
n) Publikowane w dziale "Hyde Park" wątki/posty nie mogą dotyczyć spraw szczególnie drażliwych lub naruszać uczuć innych użytkowników. Astropolis zastrzega sobie możliwość modyfikacji/usunięcia takich treści, w szczególności jeśli dotyczą religii, polityki itp.
o) Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zastosować się do poleceń zespołu moderującego Astropolis.

4. Zasady giełdy Astropolis

a) Giełda Astropolis ma służyć migracji sprzętu pomiędzy użytkownikami.
b )Możliwość dodawania ogłoszeń na giełdzie Astropolis mają użytkownicy, którzy opublikowali co najmniej 10 postów w innych działach Astropolis.
c) Ogłoszenia wystawiane w imieniu osób trzecich (ogłoszenia "grzecznościowe", w imieniu kolegi, który nie ma dostępu do sieci itp.) będą niezwłocznie kasowane a konto wystawiającego może zostać trwale zablokowane.
d) Zabrania się publikowania ogłoszeń w formie linków do portali aukcyjnych (np. Allegro) lub innych mediów.
e) Ogłoszenie powinno zawierać wyczerpujący opis sprzedawanej rzeczy, jej cenę i sposób oraz koszty odbioru. Niedopuszczalna jest sprzedaż w formie licytacji.
f) Aktywność użytkownika, który w przeważającej mierze zajmuje się oferowaniem sprzętu na giełdzie Astropolis będzie uznawana za działalność komercyjną.
g) Zabrania się komentowania ofert przez innych użytkowników.
h) Negocjacje cenowe nie powinny odbywać się w wątku ogłoszenia.
i) Ogłoszenia nieaktualne powinny zostać oznaczone przez użytkownika odpowiednim postem w celu zamknięcia wątku przez zespół moderujący.
j) Ogłoszenia, w których ostatnie wpisy są starsze niż 3 miesiące będą uznawane za nieaktualne - zostaną one zamknięte i przeniesione do archiwum.
k) Próby oszustwa lub nadużycia powinny być zgłaszane zespołowi moderującemu.
l) Kupujący ma prawo do wyrażenia swojej opinii o transakcji i sprzedającym. Chęć napisania opinii w zamkniętym wątku powinna być zgłoszona moderatorowi. W kwestiach spornych administrator lub moderator wydaje ostateczną decyzję po przeanalizowaniu wniosków obu stron.

5. Treści komercyjne

a) Komercyjne ogłoszenia giełdowe lub treści reklamowe mogą być publikowane na Astropolis wyłącznie za zgodą administratora Astropolis i tylko w miejscach przez niego wskazanych.
b ) Treści komercyjne opublikowane bez uzyskania zgody administratora Astropolis będą niezwłocznie usuwane a konto użytkownika publikującego może zostać trwale zablokowanie.

6. Uprawnienia zespołu moderującego

a) W skład zespołu moderującego wchodzą: administratorzy i moderatorzy Astropolis.
b ) Każdy administrator i moderator może ingerować w opublikowaną przez użytkownika treść w celu:
- edycji lub zmiany tytułu wiadomości/wątku,
- korekty merytorycznej opublikowanej treści, korekty pisowni lub błędów gramatycznych i ortograficznych,
- upomnienia lub wydania polecenia użytkownikowi naruszającemu regulamin lub Netykietę Astropolis.
- usunięcia lub edytowania załączników,
- przeniesienia, połączenia lub rozdzielenia wątków/postów tak, aby nie obniżały poziomu merytorycznego Astropolis lub nie łamały regulaminu i Netykiety Astropolis.
c) Każdy administrator lub moderator może:
- usunąć lub edytować załączniki dołączone do postów.
- usunąć bez ostrzeżenia wątki/posty obniżające poziom Astropolis lub naruszające regulamin i/lub Netykietę.
- udzielić ostrzeżenia, czasowo zablokować możliwość korzystania z Astropolis lub trwale usunąć użytkownika naruszającego regulamin lub zasady Netykiety Astropolis.
d) Administrator może ingerować w ustawienia konta użytkownika, w szczególności edytować lub usuwać stopkę, awatar lub komunikat osobisty w przypadku, gdy naruszają one regulamin lub Netykietę Astropolis.
e) Zabronione jest publiczne komentowanie działań moderatora - zażalenia na jego działalność powinno być zgłoszone za pomocą opcji "Raportuj" zespołowi moderującemu. Posty komentujące działania moderatorów będą kasowane bez rozpatrzenia.

7. Ostrzeżenia i sankcje

a) Administratorzy i moderatorzy Astropolis mogą udzielać użytkownikowi ostrzeżeń lub nakładać sankcje w odpowiedzi na naruszenie Regulaminu lub zasad Netykiety.
b ) Katalog sankcji:
- moderacja postów - na określony czas lub na stałe,
- blokada pisania postów - na określony czas lub na stałe,
- zawieszenie konta - na określony czas,
- blokada konta - na stałe.
c) Na prośbę użytkownika, administrator lub moderator przekaże informację o ilości ostrzeżeń przypisanych do konta danego użytkownika.
d) Rodzaj oraz czas trwania nałożonej na użytkownika sankcji zależy od decyzji administratora lub moderatora.
e) O nałożeniu sankcji użytkownik jest informowany przez administratora lub moderatora za pomocą systemu wiadomości prywatnych (PW) lub poczty elektronicznej.
f) W uzasadnionych przypadkach poziom ostrzeżeń może zostać obniżony decyzją administratora lub moderatora.

8. Postanowienia końcowe

a) Astropolis zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. W przypadku naniesienia zmian, użytkownicy będą o tym informowani za pomocą poczty elektronicznej.
b ) Regulamin Astropolis oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

Netykieta forum Astropolis

 

Netykieta Astropolis jest uzupełnieniem Regulaminu, należy się z nią zapoznać oraz przestrzegać zawartych w niej zasad. Dzięki temu dyskusję na forum cechować będzie wysoki poziom.

Stosując się do tych reguł spotkasz się na forum z życzliwą atmosferą i pomocą ze strony innych użytkowników. Nieprzestrzeganie netykiety będzie skutkować upomnieniami i ostrzeżeniami od moderatorów, ignorowaniem przez społeczność, a nawet usunięciem konta.

1. Wypowiadaj się kulturalnie, unikaj wulgaryzmów..
2. Pisz tak, aby inni mogli zrozumieć Twoją wypowiedź – stosuj wielkie litery, znaki interpunkcyjne, przestrzegaj zasad ortografii. Dłuższą wypowiedź dziel na akapity aby była bardziej czytelna.
3. Jeśli masz problemy z ortografią, pisz w specjalnym edytorze lub korzystaj ze słownika.
4. W Internecie pisanie wielkimi literami uznaje się za krzyk lub podniesiony głos, co nie jest mile widziane! Unikaj także wielokrotnych wykrzykników, pytajników itp.
5. Pisząc używaj zwykłego języka – jeśli chcesz być zrozumianym przez wszystkich, nie używaj slangu.
6. Forum to nie czat – unikaj pisania postów jeden pod drugim i korzystaj z możliwości edycji.
7. Nie żądaj ani nie oczekuj natychmiastowego rozwiązania Twojego problemu – nie każdy jest na forum codziennie.
8. Tworzonym tematom nadawaj tytuły, które zwięźle opisują ich treść. „Pomocy” lub „Mam problem” to przykłady złych tytułów, które mogą się spotkać z ostrą oceną moderatorów.
9. Nie cytuj całego postu, a jedynie ten jego fragment, do którego chcesz się odnieść.
10. Po napisaniu posta korzystaj każdorazowo z opcji „Pogląd” w celu poprawienia błędów, literówek lub formy wypowiedzi.
11. Zwracaj się do innych użytkowników z szacunkiem – pomiędzy „Ty” a „ty” jest naprawdę wielka różnica.
12. Jeśli jesteś nowicjuszem, powstrzymaj się przed doradzaniem.
13. W dziale "recenzje" unikaj zadawania pytań o opłacalność i zasadność zakupu recenzowanego sprzętu. Czerp informacje z recenzji i samodzielnie wyciągaj wnioski.
14. Jeśli społeczność doradziła Ci przy zakupie sprzętu, podziel się wrażeniami z jego użytkowania.
15. Unikaj odchodzenia od tematu sprecyzowanego w temacie wątku (czyli - nie offtopuj!).
16. Nie śmieć na forum! Jeśli Twoja działalność na forum ogranicza się jedynie do stwierdzeń rodzaju: "ładna fotka", "cool"; możesz zostać uznany za spamera. W takim przypadku Twoje posty zostaną usunięte a profil zablokowany.
17. Pamiętaj - w Internecie nikt nie jest anonimowy! Zawsze można dojść do tego kto, komu, skąd, kiedy, gdzie, co...
18. W przypadku, gdy zauważysz post lub wątek naruszający Regulamin lub Netykietę, skorzystaj z przycisku „Raportuj” aby zwrócić uwagę moderatorów.
19. Jeżeli przestrzeganie zasad Regulaminu lub Netykiety stanowi dla Ciebie problem – pamiętaj – nie masz obowiązku korzystania z Astropolis!

 

Regulamin zakupów Astropolis.pl

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Exo Group Jesionkiewicz Zbroiński Sp. j., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa).

 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

Exo Group Jesionkiewicz Zbroiński Sp. j., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa

3. Cennik dostaw – znajdujące się w karcie produktów zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

Exo Group Jesionkiewicz Zbroiński Sp. j., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawae-mail: adam@jesion.pl

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym w karcie produktu.

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem astropolis.pl/store/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:

Exo Group Jesionkiewicz Zbroiński Sp. j.ul. Górczewska 53, 01-401 WarszawaKRS: 0000416172, NIP: 5222995782, REGON: 146067502

Konto w BZWBK: 03 1090 1014 0000 0001 1912 4415

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu astropolis.pl/store/, należy je wszystkie wyłączyć.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

Dostępne formy płatności:

* Płatności PayPal* Płatności Przelewy24* Przelew bankowy

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Zawarcie umowy Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem astropolis.pl/store/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez SprzedającegoKonsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://astropolis.pl/privacy/.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (astropolis.pl/ regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Warszawa, 19.03.2017)

 

Zwroty i reklamacje

 

Zgodnie z obowiązującym prawem masz 14 dni na zwrot i wymianę zakupionych u nas produktów. Aby odstąpić od umowy wypełnij potrzebne oświadczenie i razem ze zwracanymi produktami, oraz wszystkimi dodatkami, akcesoriami znajdującymi się w paczce w momencie jej otwarcia odeślij do nas. 

 

Adres do zwrotu:

Exo Group Jesionkiewicz Zbroiński Sp. j.ul. Człuchowska 46/8, 01-360 Warszawa

 

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Pod wskazany adres e-mail zostanie przesłana szczegółowa informacja o powodach nieprzyjęcia produktu. W ciągu 7 dni roboczych odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, na podane w oświadczeniu konto bankowe dokonamy zwrotu środków. Nastąpi to niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu w naszym dziale zwrotów i reklamacji.

 

Formularz wymiany/zwrotu/reklamacji możesz pobrać tutaj.

 

 

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.