Skocz do zawartości

Blogi

 

Księga Rodzaju 2,21-25

"Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka tak, że zasnął" Czyli wtedy wyłączył Wszechmogący Bóg ukształtowany funkcjonalnie wewnętrzny rodzaj informacji - mózg z obsługi procesów informacyjnych. Ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji odbywających się u człowieka - rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, ze zdolnością percepcji ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji - mózgu w czasoprzestrzeń, w której odbywa się holograficzne kodowanie informacji. Wszelkich wydarzeń z fonią, wizją w trójwymiarowym barwnym obrazie oraz myśli, słów i czynów, bo rzekł człowiek: "Ta dopiero jest kością z kości mojej i ciałem z ciała mojego" (Rdz.2,23) Naukowe badania z pogranicza śmierci klinicznej Raymonda Moody i parapsychologia - percepcja pozazmysłowa. Wskazując że mózg ma zdolność percepcji w czasoprzestrzeń." Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce" Czyli potem po wyłączeniu ukształtowanego funkcjonalnego rodzaju informacji - mózgu wyjął jedno z jego żeber - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji i wypełnił ciałem - funkcjonalny rodzaj informacji w tym miejscu. " A z żebra, które wyjął z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka " Czyli z żebra - ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji, które wyjął z człowieka - rodzaju informacji. Ukształtował Wszechmogący Bóg kobietę - funkcjonalny rodzaj informacji i przyprowadził ją do człowieka - rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. Wtedy rzekł człowiek: Słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji zakodowany w czasoprzestrzeni: Ta dopiero jest kością - ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z kości moich - ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji i ciałem-funkcjonalny rodzaj informacji z ciała mojego - funkcjonalny rodzaj informacji mojej. "Będzie nazywać się mężatką, gdyż z męża została wzięta" "Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem" - jeden funkcjonalny rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. A człowiek - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji i jego żona - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji, byli obaj nadzy, lecz nie wstydzili się, bo byli w systemie duchowo - informacyjnej całości. Wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Odbywających się bez zakłóceń (Rdz.2,21-25)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 2,18-20

Potem rzekł Pan Bóg: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. Nie dobrze jest człowiekowi - rodzaj informacji gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego, czyli dla jego rodzaju informacji odpowiednią. W trosce o człowieka żeby nie był sam, czyli dla dobra człowieka i pomoc odpowiednia dla człowieka - rodzaju informacji. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi, czyli utworzył więc Wszechmogący Bóg z wirowej formy energii, z której stworzył ziemię wszelkie dzikie zwierzęta - rodzaje informacji i wszelkie ptactwo niebios - rodzaje informacji z czasoprzestrzeni i przyprowadził do człowieka-rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, aby zobaczyć jak jej nazwie, a każda istota żywa - rodzaj informacji w formie energetycznej z formą ruchu miała mieć taką nazwę i ma taką nazwę jaką nadał jej człowiek - rodzaj informacji w formie energetycznej. Nadał tedy człowiek - rodzaj informacji nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom - wszelkim rodzajom informacji w formie energetycznej z formą ruchu.Wszechmogący Bóg utworzył rodzaje informacji tedy człowiek - rodzaj informacji nadał swoje nazwy, które będzie pamiętał. Lecz dla człowieka - rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia, czyli pomoc dla jego rodzaju informacji odpowiednia (Rdz.2, 18- 20)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 2,15-17

"I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł" Czyli wziął Wszechmogący Bóg człowieka-rodzaj informacji w formie energetycznej i umieścił go w systemie duchowo-informacyjnej całości. Wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją, aby dysponował rodzajami informacji w formie energetycznej, i strzegł przed zakłóceniami wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją."I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz"Czyli i otrzymał od Wszechmogącego Boga człowiek - rodzaj informacji taką informację, że z każdego drzewa - rodzaju informacji możesz jeść, tego ogrodu - wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, ale z drzewa poznania dobra - rodzaj informacji w formie energetycznej z owocem- produktem rodzaju informacji i nasieniem- informacją o całości rodzaju informacji, czyli dobra, bo dla człowieka ( Rdz. 1,29) i drzewo zła - rodzaj informacji z owocem - produktem rodzaju informacji bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji, czyli zła, bo nie dla człowieka ( Rdz.1,30). nie wolno ci jeść, bo zjedzony owoc bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji. Spowoduje zakłócenia we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości. Zakłócenia w systemie duchowo-informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją. Spowodują zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, dlatego na pewno umrzesz (Rdz.2,15-17)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 2,7-14

"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą" Czyli Wszechmogący Bóg nadał funkcjonalne kształty zewnętrzne i wewnętrzne wirowej formie energii zamieszczonym rodzajem informacji i do ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji jego dostarczył informację ze wszechinformacji do wewnętrznie ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych we wszechinformacji - informacja dla całości i o całości (Teoria Ruperta Sheldrake'a ). Wtedy stał się człowiek istotą żywą ( Rdz.2,7)
"Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył." Czyli umieścił Wszechmogący Bóg wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej. W systemie duchowo - informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją na miejscu obecności Boga.Tam umieścił człowieka, którego stworzył słowem - nośnik informacji w formie energetycznej ( Rdz.2,8)
"I sprawił Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła." Czyli rozpoczął Wszechmogący Bóg proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych ziemi - rodzaj informacji z wszelkim drzewem - rodzajami informacji w formie energetycznej o estetycznym wyglądzie i dobrym do jedzenia oraz drzewo życia - rodzaj informacji z owocem - produkt rodzaju informacji i nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w środku ogrodu, czyli w skali globalnej - Azja, i drzewo poznania dobra, drzewo - rodzaj informacji z owocem-produkt rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, czyli dobra, bo dla człowieka (Rdz.1,29) i zła nie dla człowieka (Rdz.1,30), bo bez nasienia - informacji o całości rodzaju informacji w formie energetycznej (Rdz.2,9)
"A rzeka wypływa z Edenu," Czyli - rodzaj informacji w formie energetycznej z Edenu - system duchowo - informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją," aby nawadniać ogród." Czyli dostarczać rodzaju informacji dla rodzajów informacji w formie energetycznej zmieszczonych we wszechinformacji." Potem rozdzielała się na cztery odnogi." Czyli cztery rzeki na czterech kontynentach, na których mieszkają trzy rody." Nazwa pierwszej rzeki Piszon - Nil opływający kraj Chawila - syn Kusza z rodu Chama (Rdz.10,6-7) i ród Jafeta środkowa i południowa Afryka. (Rdz.10, 2-5) Kamień onyksowy symbolem dwóch rodów. "Nazwa drugiej rzeki: Gichon ( Dunaj), która opływa cały kraj Kusz (syn Chama )Rdz.10, 6" Czyli państwa w Europie." Nazwa trzeciej rzeki Chiddekel" Czyli Amazonka"To ta, która płynie na wschód od Asyrii"Czyli zamieszkałej przez ród Chama (Rdz.10,8-11)." Czwartą zaś rzeką jest Eufrat"Czyli kontynent Azjatycki zamieszkały przez ród Sema (Rdz.10,21-31 ;2,10-14)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 2,1-6

"Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp" Czyli niebo - wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemia- rodzaj informacji w formie energetycznej, że wszystkimi rodzajami w formie energetycznej, zamieszczone we wszechinformacji - czasoprzestrzeń."I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił". Czyli dzień siódmy wzorem dla człowieka w ukończeniu dzieła swojego i odpoczynek od wszelkiego dzieła swojego dla zdrowia swojego."I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swojego, którego Bóg dokonał w stworzeniu". Czyli i wyraził swoją wolę Bóg, by dzień siódmy - szabat (sobota) był dniem przeznaczonym tylko na odpoczynek, bo w nim odpoczął sam Bóg od wszelkiego dzieła swojego, które dokonał w stworzeniu." Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stwarzania" Czyli taka była kolejność stwarzania nieba - wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemi rodzaj informacji we wszechinformacji. W dniu kiedy Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, czyli w dniu kiedy Pan- Wszechmogący Bóg uczynił ziemię - rodzaj informacji w formie energetycznej zamieszczony we wszechinformacji i niebo - wszechinformacja w czasoprzestrzeni ( Rdz.2,1-4).   "A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę." Czyli nie było żadnego krzewu polnego - rodzaj informacji w formie energetycznej ani nie wyrosło żadne ziele polne - rodzaj informacji, bo Wszechmogący Bóg nie rozpoczął w systemie duchowo- informacyjnym wzajemnych oddziaływań informacyjnych wód - rodzaj informacji nad powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń z rodzajami informacji pod powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń, nie było człowieka - rodzaj informacji, by rozpoczął wzajemne oddziaływania informacyjne uprawa roli- rodzaj informacji w systemie duchowo - informacyjnym." A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby" Czyli mgła - rodzaj informacji z ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej dla całej powierzchni gleby - rodzaj informacji w formie energetycznej ( Rdz.2, 5-6 )

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 1,31

"I spojrzał Bóg na wszystko co uczynił" Czyli twórczą myślą - wirową formę energii dla słowa,dźwięku, wibracji o stałej częstotliwości - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja - dzień i noc - wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni. Uczynienie powierzchni - rodzaj zamieszczonej informacji oddzielającej wody od wód o różnych częstotliwościach wibracji - nośników rodzaju informacji zamieszczonych w formie energetycznej. Zebranie wody na jedno miejsce dla ukazania się ziemi, zazielenienie ziemi zieloną trawą - jedna częstotliwość wibracji- nośnika informacji dla wszystkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej wydających nasienie- informacja o całości rodzaju informacji i drzewem owocowym- rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji zamieszczone w formie energetycznej. Uczynienie dwóch świateł oraz gwiazd o różnych częstotliwościach wibracji - nośników rodzaju informacji dla dnia i nocy zamieszczonych w czasoprzestrzeni. Stworzenie słowem wszelkich częstotliwości wibracji - nośników wszelkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej z formą ruchu w czasoprzestrzeni wodzie i na ziemi, z nośnikiem informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się oraz zwierząt istot żywych z formą ruchu według rodzaju informacji jego na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej. Stworzenie człowieka na analogię obrazu Boga słowa - nośnika rodzaju informacji w formie energetycznej. Człowieka słowa - nośnika informacji w formie energetycznej i nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się oraz pokarm dla człowieka, którym na być wszelka roślina z nasieniem i owoc z nasieniem, i pokarm dla zwierząt - wszystkie rośliny, a było to bardzo dobre - jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej częstotliwości wibracji- nośników rodzajów informacji z wszelką formą ruchu w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, wodzie i na ziemi. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja, w której bez żadnych zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne, nośników wszelkich rodzajów informacji z formą ruchu w formie energetycznej o wszelkiej częstotliwości wibracji, że stałą częstotliwością wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja." I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień - szósty" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień szósty. ( Rdz. 1,31)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 1,26-30

"Potem rzekł Bóg: "Czyli słowo, dźwięk, wibracja- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej." Uczyńmy człowieka na obraz nasz," Czyli w odniesieniu Boga do stworzeń przebywających z Bogiem na obraz analogii naszego słowa - dźwięku wibracji - nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej, podobnego do nas człowieka, którego słowo jest nośnikiem informacji" i niech panuje" Czyli sprawuje władzę "nad rybami morskimi" Czyli rodzajami zamieszczonej informacji" i nad ptactwem niebios" Czyli rodzajami zamieszczonej informacji w czasoprzestrzeni " i nad bydłem" Czyli rodzajami zamieszczonej informacji " i nad całą ziemią" Czyli nad całością rodzajów zamieszczonej informacji " i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi" Czyli wszystkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu pełzającym po ziemi - rodzaj zamieszczonej informacji. "I stworzył Bóg człowieka słowem" Czyli nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej na obraz swój, czyli na analogie obrazu swojego słowa - nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Człowieka słowa - nośnika informacji. Na obraz Boga stworzył go- na obraz analogii Boga słowa- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej." Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich" Czyli rodzaje zamieszczonej informacji stworzył ich słowem-nośnik rodzaju zamieszczonej informacji w formie energetycznej ( Rdz.1,26- 27). "I błogosławił im Bóg" Czyli i wyraził swoją wole im Bóg, "i rzekł do nich Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej "rozradzajcie się i rozmnażajcie się," Czyli i napełniajcie rodzajami informacji ziemię-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej " i czyńcie ją sobie poddaną" Czyli służąca człowiekowi " panujcie, sprawujcie władzę nad rybami morskimi" Czyli rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej " i nad ptactwem niebios" Czyli rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej w czasoprzestrzeni " i nad wszystkimi zwierzętami" Czyli rodzajami informacji zamieszczonymi w formie energetycznej " które poruszają się po ziemi" Czyli forma ruchu poruszania się po ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej."Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji dla rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej." Oto daję wam" Czyli rodzajowi informacji " wszelką roślinę" Czyli rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej wydającą nasienie - informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej na całej ziemi " i wszelkie drzewa" Czyli wszelkie rodzaje informacji " których owoc" Czyli produkt rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej" ma w sobie nasienie" Czyli informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej "niech będzie dla was pokarmem!" Czyli rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji i nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej." Wszystkim zaś dzikim zwierzętom" Czyli rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej" i wszelkiemu ptactwu niebios" Czyli rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej w czasoprzestrzeni" i wszelkim płazom" Czyli rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej na ziemi - rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej " w których jest tchnienie życia" Czyli rodzaj informacji z formą ruchu zamieszczony w formie energetycznej " daję na pokarm wszystkie rośliny" Czyli wszystkie rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej " z nasieniem" Czyli informacja o całości zamieszczonej informacji i bez nasienia ( Rdz.1,28- 30)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 1,24-25

"Potem rzekł Bóg:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik rodzaju informacji, zamieszczony w formie energetycznej." Niech wyda ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji," istotę żywą" Czyli forma ruchu według rodzaju zamieszczonej informacji jej:" bydło, płazy, dzikie zwierzęta"Czyli według rodzaju zamieszczonej informacji ich." I tak się stało jak powiedział Bóg." Czyli i uczynił Bóg słowem dzikie zwierzęta według rodzaju zamieszczonej informacji ich i bydło według rodzaju zamieszczonej informacji jego i wszelkie płazy ziemne według rodzaju zamieszczonej informacji ich," i widział Bóg, że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji - nośników rodzajów informacji z formą ruchu. Zamieszczone w jednej formie energii o ostałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości rodzajów informacji i o całości rodzajów informacji - wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne - nośników rodzajów informacji z formą ruchu o wielu częstotliwościach wibracji ze wszechinformacją o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości ( Rdz.1,24-25)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 1,20-23

"Potem rzekł Bóg;" Czyli słowo,dźwięk, wibracja - nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej: "Niech zaroją się wody" Czyli synonim dźwięku, wibracji o różnej częstotliwości - nośniki rodzaju informacji w wodzie - rodzaj zamieszczonej informacji, "mrowiem istot żywych," Czyli forma ruchu, rodzajów zamieszczonej informacji,"a ptactwo" Czyli rodzaje zamieszczonej informacji" niech lata nad ziemią" Czyli forma ruchu "pod sklepieniem niebios" Czyli powierzchnia kryjąca czasoprzestrzeń." I stworzył Bóg" Czyli stworzył słowem "wielkie potwory" Czyli rodzaje zamieszczonej informacji "i wszelkie żywe ruchliwe istoty," Czyli wszelkie rodzaje zamieszczonej informacji z formą ruchu, "którymi zaroiły się wody" Czyli dźwięki, wibracje o różnej częstotliwości nośniki rodzajów informacji z formą ruchu w wodzie - rodzaj zamieszczonej informacji, "według ich rodzajów" Czyli zamieszczonej informacji, "nadto wszelkie ptactwo skrzydlate, według rodzaju jego;" Czyli zamieszczonej informacji jego z formą ruchu," i widział Bóg że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji, z zamieszczoną informacją dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z forma ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie i czasoprzestrzeni, zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji, zamieszczoną informacją dla całości i o całości - wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie - rodzaj zamieszczonej informacji z wszechinformacją." I błogosławił im Bóg," Czyli i wyraził swoją wolę im Bóg, "mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji dla wszelkich rodzajów zamieszczonej informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się i napełnianiu wody - rodzaju zamieszczonej informacji, wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu, "a ptactwo" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z formą ruchu niech się rozmnaża" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji o rozmnażaniu się "na ziemi" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji." I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień piąty. (Rdz.1,20-23)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 1,14-19

"Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zamieszczony w formie energetycznej" Niech powstaną światła" Czyli nośniki rodzajów informacji zamieszczone w formie energetycznej o różnych częstotliwościach wibracji "na sklepieniu niebios" Czyli powierzchnia kryjąca przestrzeń, "aby oddzielały dzień" Czyli informacja dla całości i o całości - wszechinformacja "od nocy" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji "i były znakami" Czyli liczby "dla oznaczania pór" Czyli wieczór, noc, poranek, dzień, "dni"-od wieczora do wieczora-dzień pierwszy, "i lat" Czyli cykliczność pór, dni i świateł - nośników informacji oddzielających dzień-informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od nocy- wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji. "Niech będą światłami" Czyli nośnikami rodzajów informacji "nad sklepieniem niebios, aby świecić" Czyli były nośnikami rodzajów informacji "nad ziemią !" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji. "I tak się stało jak powiedział Bóg. I uczynił" Czyli słowem "Bóg dwa wielkie światła: większe światło" Czyli nośnik rodzaju informacji, "aby rządziło dniem" Czyli było nośnikiem rodzaju informacji dla dnia "i mniejsze światło" Czyli nośnik rodzaju informacji "aby rządziło nocą Czyli było nośnikiem rodzaju informacji dla nocy - wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji "oraz gwiazdy" Czyli nośnik rodzaju informacji. "I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios aby świeciły" Czyli były nośnikami rodzaju informacji "nad ziemią" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji." I rządziły" Czyli były nośnikami rodzajów informacji dla "dniem i nocą" oraz aby oddzielały światłość" Czyli informacja dla całości i o całości - wszechinformacja "od ciemności" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji. "I widział Bóg , że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji - nośników rodzajów informacji w czasoprzestrzeni. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji z wszechinformacją. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne,nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwości wibracji w czasoprzestrzeni z wszechinformacją. "I nastał wieczór, i nastał poranek dzień - czwarty" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień czwarty. ( Rdz.1, 14-19)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 1,11-13

"Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji dla zieleni "zieloną trawą," Czyli rodzaj informacji o jednej częstotliwości wibracji w formie energetycznej, "wydająca nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji " i drzewem owocowym" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji," rodzącym według rodzaju" Czyli zamieszczonej informacji swojej "owoc," Czyli produkt rodzaju zamieszczonej informacji, "w którym jest jego nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji "na ziemi " Czyli rodzaj zamieszczonej informacji! "I tak się stało" jak powiedział Bóg. "I wydała ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji "zieleń" Czyli jedna częstotliwość wibracji - nośnik informacji dla zieleni,"ziele" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji "wydające nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji według rodzaju zamieszczonej informacji jego,"i drzewo owocowe," Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji," w którym jest nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji. "I widział Bóg, że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji - nośników wszelkich rodzajów informacji. Zamieszczonych w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne- nośników rodzajów informacji w formie energetycznej o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji, ze stałą częstotliwością wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja. "I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień - trzeci." Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień trzeci. ( Rdz.1, 11-13)

glorian12

glorian12

 

Księga Rodzaju 1,1-10

"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" Czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla nieba i ziemi(Teoria wiru Kelvina oraz eksperyment R.Jahn i B. Dunne z Princeton University udowadniający naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią,"Czyli w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja," a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód" Synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli myśli Boga - wiedza o całości ( duch- energia psych., umysł świadomość, Encyklopedia Popularna PWN)"I rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. "Niech stanie się światłość" Czyli wiedza dla całości i o całości -wszechinformacja - nośnik informacji dla całości i o całości zamieszczony w wirowej formie energii. "I stała się światłość" Czyli wszechinformacja." I widział Bóg, że światłość była dobra" Czyli nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja o stałej częstotliwości wibracji przekraczającej prędkość światła, nie odbierana zmysłami zamieszczona w jednej formie energii. "Oddzielił tedy Bóg światłość" wszechinformacja "od ciemności" Czyli forma energii bez zamieszczonej informacji. "I nazwał Bóg światłość " wszechinformacje "dniem, a ciemność nazwał nocą" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni." I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień-pierwszy" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień pierwszy. ( Rdz.1,1-5) (Holografia - fotografia laserowa tworząca trójwymiarowy obraz przedmiotu,którego najmniejszy fragment zawiera wiedzę o całości, czyli holograficzna struktura całości odkryta przez D Gabora w 1971r. Ogólna teoria względności A.Einsteina, w której przestrzeń jest materialna, przy czym materia jest jednocześnie ciałem stałym i wibracjami o różnej częstotliwości - nośnik informacji. Parapsychologia dziedzina badań faktów dotyczących sposobu odbioru i nadawania informacji bez korzystania ze zwykłych narządów zmysłów oraz oddziaływania człowieka na przedmioty i zjawiska fizyczne bez pośrednictwa wysiłku mięśniowego(fotografia myślowa, percepcja poza - zmysłowa, psychokineza, psychometria, retrokognicja, prekognicja, telekineza, teleportacja etc.) Myśli, słowa i uczynki nośnikiem informacji zamieszczone w czasoprzestrzeni. Fizyka teoretyczna i czołowi nobliści z fizyki teoretycznej (Einstein, Heisenberg, Schrodinger, Bohr, Eddington,Jeans, de Broglie, Planck oraz Szypow ) wskazują na niematerialną przyczynę (duchową) istnienia świata materialnego, umownie zwanego. Czyli twórczy umysł Boga - źródło wirowej formy energii, w której zamieszczone zostało: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, stając się rodzajem zamieszczonej informacji, umownie zwaną materią. Teoria morfogenezy Ruperta Sheldrake'a. Współczesna teoria wszystkiego, czyli wszystko jest jedną formą energii o różnej częstotliwości wibracji zamieszczonym rodzajem informacji i jedna wszechinformacja o stałej częstotliwości dla jednej formy energii z zamieszczoną informacją. Czyli wszystko jest jednym i jedno dla wszystkiego. " Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk wibracja - nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. "Niech powstanie sklepienie" Czyli powierzchnia kryjąca przestrzeń pośród wód - rodzaj informacji i niech oddzieli wody - rodzaj informacji zamieszczony w wirowej formie energetycznej od wód! Uczynił więc Bóg powierzchnię kryjącą przestrzeń i oddzielił wody- rodzaj informacji od wód nad sklepieniem; i tak się stało jak powiedział Bóg. "I nazwał Bóg sklepienie niebem" czasoprzestrzeń. "I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień - drugi" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień drugi."Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzajów informacji zamieszczonych w wirowej formie energetycznej "Niech się zbiorą wody" Czyli rodzaje informacji spod nieba "na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd!"Czyli rodzaj zamieszczonej informacji "I tak się stało jak powiedział Bóg. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią" Czyli rodzaj informacji," a zbiorowisko wód nazwał morzem" Czyli rodzaj informacji. "I widział Bóg, że to było dobre" Czyli jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji - nośników rodzajów informacji. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne - nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji, ze stałą częstotliwością wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja (Rdz.1, 6- 10 )

glorian12

glorian12

 

Pamięć przodków

Kontynuacja szkodliwej, destrukcyjnej i z konsekwencjami pamięci przodków kultu religijno - folklorystycznego stworzonej materii, nazwanej umownie, czyli zjawisk astronomicznych przesilenia zimowego i wiosennego, palenie ognisk, stypy pogańskiej etc....Połączone z wydarzeniami biblijnymi, bez weryfikacji odkryć nauki, zbieżnej z Biblią - instrukcją życia w systemie duchowo - informacyjnym, jest zbiorową nieświadomością, czynienia destrukcyjnych falowych zakłóceń w systemie, za które poniesie się konsekwencje.

glorian12

glorian12

 

Ciekawostki o Danii

Znajduje się od Polski dość niedaleko, można się do niej wybrać na wiele sposobów - statkiem, maszyną lotniczą, a także dwuśladowcem. Jednak nie jest tak częstą destynacją turystyczną, jak pozostałe państwa Europy - dla porównania Rumunia, czy Włochy. Przede wszystkim z powodu na koszta - Dania jest dosyć drogim państwem do odpoczynku jeśli chodzi o wypoczynek. Nie zmienia to faktu, że wypada zrozumieć nowinki z nim związane.
Mało osób ma świadomość, że Dania ma gigantyczną ilość wysepek. Razem nieco ponad 400, które stanowią niemalże 30% obszaru całego państwa. Pewne z nich nieprzerwanie są bezludne - zazwyczaj te mniejsze.
Następnej informacji nie muszę pisać fanom klocków Lego. Odkryte zostały one właśnie w Danii. Spreparował je Duńczyk Kirk Christiansen dosyć dawno, bo już w 1947 roku. W żargonie duńskim słowo Lego znaczy "baw się dobrze" i chyba na całym świecie setki stworzeń ludzkich wzięło sobie tą tezę do serca. Główna siedziba znajduje się w znikomym miasteczku Billund. Lokuje się tam tematyczny park rozrywki, do którego bilet kosztuje szacunkowo 200 złotych.
O każdej porze odpalając Bluetootha w swoim tablecie mamy coś do czynienia z Królestwem Danii. To dokładnie w tym Królestwie dowodził pan Bluetooth w 10 wieku. To dla jego poszanowani nazwano tę procedurę łączności.
W Danii istnieje zwyczaj, iż jeśli w dniu swoich 25 urodzin chłopak albo panna w tym kraju ciągle pozostaje bez partnera, można na niego wytrząsnąć wór z cynamonem. Współcześnie może się to wydarzać coraz liczniej.
Dania ciekawe fakty mogą zadziwić. A teraz słowo o finansach - główkowałeś ile kasy dostaje Duńczyk? Przeciętna minimalna godzinne pensja wynosi 62 zł. Co miesiąc przeciętny Duńczyk otrzymuje mniej więcej 14 tysięcy zł. Trzeba jednak mieć na uwadze, że koszty życia w Danii są sporo większe niż w Polsce. Nie zmienia to wcale sprawy, iż tygodniowo oszczędzają oni zdecydowanie więcej niż człowiek zatrudniona w Polsce. Źródło: http://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata

drapak212

drapak212

 

Krótko w mroźną noc

Po raz pierwszy od długiego czasu pojawiła się wczoraj pogodna noc i to jeszcze zupełnie bez mgły. Postanowiłem wykorzystać okazję choćby na krótko. Najpierw porobiłem trochę zdjęć gwiazdozbiorów, ćwicząc przy okazji łapanie ostrości. Potem wyciągnąłem teleskop. Widoczność była dobra mimo księżyca który w trakcie obserwacji wychynął znad horyzontu, zasięg około 5,5 mag, atmosfera była dość spokojna, migotanie Syriusza i Kapelli dość spokojne, bardziej przypominało pulsowanie bez ostrych barw. Najpierw zerknąłem na gromadę M41 tuż poniżej Syriusza. Ładna, około 20 niezbyt skupionych gwiazd. Zachęcony widocznością sięgnąłem niżej do NGC 2362, z którą w gorszych warunkach miałem wcześniej problemy. Teraz jednak dobrze było widać ładną gromadkę kilkunastu słabych gwiazd wokół jasnej Tau CMa. Stamtąd przesunąłem obiektyw bardziej na wschód aby poszukać gromad w Rufie. Najpierw słaba M92, potem w górę, górę do pięknych M46 i M47. Rozglądając się po coraz bardziej rozświetlonym przez księżyc niebie, dojrzałem jeszcze Raka, więc odnalazłem Żłóbek i uznałem, że na razie to koniec.

Zaciekawiony

Zaciekawiony

 

Czym jest Kosmologia? - luźne rozważania na video

Tym razem spróbowałem poeksperymentować i nagrać swoje przemyślenia w postaci video. Wybaczcie za trochę być może nieogarnięte zachowanie przed kamerą ale nie ukrywam, że był to mój pierwszy raz przed kamerą. Tak samo jeśli chodzi o długość, jeżeli pojawią się inne nagrania popracuję nad jakością.    https://www.youtube.com/channel/UCEVuH3zB5k7CktVbMgRislg?view_as=subscriber

oleks24f

oleks24f

 

Wieloświatowa Zasada Względności/ Wieloświatowa Równoważności Uniwersów

Dzisiaj przedstawiam wam hmm jak by to powiedzieć większego i poważniejszego artykułu, rozprawy, projektu mojego autorstwa które, jak mam nadzieje wkrótce się ukaże. Na razie jestem w trakcie jego tworzenia. Wieloświatowa Zasada Względności/ Wieloświatowa Równoważności Uniwersów – Wieloświatowy analog klasycznej zasady względności, Zasady Równoważności. Można ją przedstawić w następującej postaci: „ Jeśli przyjmiemy istnienie Multiwersum dajmy na to III poziomu ( Obraz Schrodingera ), to w żaden sposób nie da się w nim wyróżnić uniwersum uprzywilejowanego, które mogli byśmy nazwać głównym. W stosunku do którego reszta była by alternatywna. Nie istniały by też żadne specjalne procesy oraz zjawiska fizyczne, które mogły by nam pomóc określić na której z linii czasu- superpozycji przestrzeni Wszechświata akurat żyjemy. Wynika to z stąd, że we wszystkich tych superpozycjach prawa fizyki będą identyczne. Dla tego też pojęcia główna wersja/alternatywna wersja są pojęciami względnymi, zależnymi od obserwatora przebywającego w różnych miejscach Przestrzeni Hilberta. Każdy z naszych odpowiedników w tychże wersjach historii będzie przekonany o tym, że jest nami. Przez to w ich pojęciu to my będziemy alternatywną wersją, wypełniającą inny aspekt ich życia. Tak samo w naszym rozumieniu, to tamte wersje będą w stosunku do nas alternatywne. Pozdrawiam i zachęcam do własnych przemyśleń Aleksander 

oleks24f

oleks24f

 

Tunele Czasoprzestrzenne

Tunele Czasoprzestrzenne- hipotetyczna właściwość czasoprzestrzeni opisanej daną metryką (Schwarchilda. Kerra), będącą w istocie rodzajem toplogicznego skrótu pomiędzy dwoma punktami jednego wszechświata (wewnętrzne) lub dwa wszechświaty (zewnętrzne). Historia pojęcia: Według Colemana i Korte pomysł tunelu czasoprzestrzennego został wprowadzony w 1921 roku przez Hermanna Weyla podczas jego badań nad masą w polu elektromagnetycznym. Jedna z pierwszych prac wskazująca na możliwość istnienia tuneli pod kątem teorii względności to opublikowany w 1935 roku most Einsteina-Rosena. Albert Einstein i Nathan Rosen wspólnie odkryli, że połączenie modelu czarnej dziury z modelem tzw. białej dziury, prowadzi do powstania rodzaju tunelu w czasoprzestrzeni. Jako że był to jedyny znany tunel, jego nazwa przez długi czas określała wszystkie tunele. Wiele wkładu nad badaniami tuneli włożyli amerykańscy fizycy John Wheeler i Robert Fuller w latach 60., którzy udowodnili m.in., że mosty Einsteina-Rosena są niestabilne i zapadłyby się same w sobie, zanim cokolwiek mogłoby je przemierzyć. Angielska nazwa tuneli Wormhole (dziurka robaka) została wprowadzona w 1957 roku przez Johna Wheelera, jako analogia do robaczka na powierzchni jabłka, który drąży sobie dziurkę, by przedostać się na drugą stronę. Bardziej praktyczny termin spacetime shortcut (skrót czasoprzestrzenny) został zaproponowany przez Sergieja Krasnikova dla tuneli umożliwiających przesyłanie materii i energii. Rodzaje tuneli czasoprzestrzennych 1. Rodzaj połączenia: 1.1. wewnętrzne- tak jak wyżej już wspomniałem łączą one ze sobą dwa odległe miejsca tego samego kosmosu. Będąc rodzajem skrótu umożliwiały by podróż pomiędzy gwiazdami szybciej od światła. Ich budowa (z wykorzystaniem egoztycznej materii o ujemnej masy do ich ustabilizowania) przyśpieszyła by kolonizacje innych układów. W niektórych spekulatywnych teoriach umożliwiały by też podróż w czasie, z punktu widzenia Teorii Względności i Kosmologii podróż taka też była by i tak podróżowaniem w czasie. Którego upływ zależny jest jak wiemy od masy i jej rozkładu w takim układzie opisanego tensorem energii- pędu (t. napięć - naprężeń). 1.2. zewnętrzne- stanowiące rodzaj mostu (most einsteina-rosena), pomiędzy co najmniej dwoma wszechświatami. Jest jak to wskazuje powyższy tekst najstarsza koncepcja czegoś takiego jak tunel czasoprzestrzenny będący matematycznym połączeniem dwóch modeli fizycznych- czyli renormalizacją. Łączony jest tu jeden wszechświat zawierający czarną dziurę z własnym horyzontem zdarzeń z drugim zawierającym tak zwaną białą dziurę wyrzucającą materię wraz z informacją w tym drugim kosmosie. Renormalizacje taką wykorzystuje się w wielu teoriach, najczęściej łączonym ze sobą modelami są: schwarchilda w naszym wszechświecie z logarytmicznie ekspandującym wszechświatem de Sittera- jedna z alternatywnych teorii, w taki właśnie sposób opisuje wielki wybuch, i powstanie naszego kosmosu z materii jakiegoś innego wcześniejszego. Inny rodzaj połączenia to model Kerra, opisujący rotującą czarną dziurę łączącą się poprzez superprzestrzeń (=hiperprzestrzeń) w rozumieniu Wheelera z białymi dziurami w innych wszechświatach w hipotetycznym multiwersum. Tak dla wyjaśnienia renormalizacja to matematyczne łączenie dwóch modeli w jeden nowy za pośrednictwem działania tak zwanej półgrupy P (grupoid) na teorię fizyczną opisaną zbiorem parametrów M: {m1,m2,m3,m4....mi}, w wyniku czego dostajemy nową teorię opisaną parametrami M':{m'1,m'2,m'3,m'4.....m'i}. Operacja taka spełnia następujące heurystycznie przedstawione przez ze mnie równanie: MP=M'. 2. Model obliczeniowy i właściwości: 2.1. Lorenzowskie- postulowane przez teorię grawitacji czyli OTW. Ich podklasą są tunele przenikalne dla energii i informacji lub jednej z nich. Ich przykładem jest tunel Morrisa-Thorne'a, który jest zmodyfikowaną odmianą mostu ustabilizowaną egzotyczną materią o ujemnej masie, 2.2. Euklidesowe- rozważane w fizyce cząsteczek, ich przykładem może być tak zwany mikroskopijny tunel czasoprzestrzenny, 2.3. Nieprzenikalne- nie można przesłać przez nie informacji czy materii. Z definicji należy do nich Most Einsteina-Rosena. Jako ciekawostkę dodam , że Susskind i Maldacena założyli, że splątanie kwantowe pomiędzy dwoma cząstkami czy układami kwantowymi może być spowodowane istnieniem pomiędzy nimi właśnie takiego mostu (Susskind & Maldacena 2013). Właściwości tuneli: Postuluje się, że wejście do takiego tunelu będzie otoczone horyzontem zdarzeń, stąd często jak wyżej już to opisałem za wejścia do nich brane są czarne dziury. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej, a zwłaszcza jej najstarszej Kopenhaskiej interpretacji opartej o statystkę i rachunek prawdopodobieństwa rozkład takich tworów w przestrzeni będzie podlegał kwantowemu rozmyciu. Zamiast mówić o pewnym istnieniu tunelu w takim a nie innym miejscu należało raczej mówić o prawdopodobieństwie istotycznym statystycznie (p<0,01) znalezienia się takiego tunelu w spodziewanym przez nas miejscu. Tunele takie więc podlegają funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa. Niektórzy kosmologowie (Barrow 1999) spekulują nad sposobem rozkładu tuneli i ich dozwolonych połączeń pomiędzy nimi, wyróźnia się tu dwa podejścia do tematu: 1. Spełnienie modelu rozrzedzonych tuneli, połaczenia pomiędzy nimi są rzadkie i nieliczne. Tunele łączą tylko po jak najkrótszej drodze dwie gładkie obszary przestrzeni. Wyraźnie zaznaczona jest korospondencja z modelem gazu doskonałego, 2. Nie spełnianie modelu rozrzedzonych tuneli, połączenia są liczniejsze i o wiele bardziej rozbudowane, mogą łączyć się wielokrotnie ze sobą i rozdzielać na kilka odnóg zanim połączą dwa dowolne obszary. Bibliografia:
1. J. D. Barrow: (1999), Początek Wszechświata, Świat Książki, Warszawa, 
2. Maldacena J., Susskind L. Cool horizons for entangled black holes arxiv:1306.0533, 
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_czasoprzestrzenny
4. http://www.infra.org.pl/nauka/wszechwia ... zechwiatem oraz wiedza własna + własne przemyślenia

oleks24f

oleks24f

 

Wieloświat, Metawszechświat, Superwszechświat, Ultrawszechświat, Multiwersum, Muliświat, Muliwszechświat

Wieloświat, Metawszechświat, Superwszechświat, Ultrawszechświat, Multiwersum, Muliświat, Muliwszechświat - hipotetyczny zbiór wszystkich możliwych wszechświat, oprócz " naszego" własnego. Obecnie w Kosmologii istnieje kilka koncepcji wieloświata, wynikających jako przewidywania i konsekwencja obecnych teorii fizycznych. Należy sobie zapamiętać, że nie istnieje coś takiego jak Teoria Wieloświata, gdyż wiele ludzi błędnie używa tu tego słowa na opisywanie tego typu koncepcji !!!! Być może wiele z nich będzie można ze sobą zunifikować lub też w matematycznej postaci koncepcje te w niejawny i na pozór nieintuicyjny sposób łączą się ze sobą w jedną bardziej złożoną i skomplikowaną strukturę. Było by to analogiczne do współcześnie istniejących wersji Teorii Strun, które poprzez tak zwane S, T Dualności łączą się w szerszą, głębszą i bardziej ogólną 11 wymiarową M- Teorię. 
Najczęściej spotykanym w literaturze podziałem wieloświata jest ten zaproponowany przez Maxa Tegmarka, który wyróżnia IV jego poziomy. 
1. Poziom I - wynikający wprost z Teorii Inflacji, a stricte z jej pewnego modelu nazywanego Wieczną Inflacją. W modelu tym zakładamy że przestrzeń podlega wiecznej ekspansji, Wielki Wybuch, nasz lokalny nie był, nie jest i nie będzie niczym wyjątkowym. Przed nim, jak i po nim nastąpiły oraz nastąpią i inne które dadzą początek innym uniwersom podobnym do naszego. Prawdziwe też będzie następujące twierdzenie Rachunku Prawdopodobieństwa: Gdy poczekasz odpowiednio długo, a przy tym będziesz miał nieograniczoną przestrzeń metryczną do dyspozycji, zaobserwujesz każde nawet mało prawdopodobne lub wręcz niemożliwe zdarzenie. Poziom ten scharakteryzować można następującym zdaniem: " Jeśli popatrzysz odpowiednio daleko, ujrzysz samego siebie". 
2.Poziom II - wynikający wprost z pewnego postulatu Teorii Strun, wprowadzonego przez Leonarda Susskinda. Postulat ów nazywamy Krajobrazem Teorii Strun. Wiąże się to z charakterystyczną właściwością ów teorii a mianowicie dodatkowymi wymiarami oprócz trzech znanych nam z życia codziennego. Trzy które znamy i które mamy do dyspozycji na co dzień nazywamy otwartymi, reszta której liczba waha się od 26 w starszych wersjach teorii strun, np Bozonowej do 11 w nowszych między innymi Superstrun- Supersymetrii, Supergrawitacji oraz Zasady Holograficznej zwinięta jest do tak zwanego wymiaru Plancka. Owo zwinięcie nazywane skompaktyfikowaniem lub tak zwanym uzwarceniem zbioru może być dokonane na 10 500 sposobów. Różna liczba wymiarów może podlegać ekspansji tworząc przy tym przestrzenie o różnych empirycznych prawach fizyki. Powstawanie takich przestrzeni będzie przykładem zjawiska Spontanicznego Łamania Symetrii, gdzie stan końcowy - Bańka Poinflacyjna będzie miał niższą symetrię a często i energię od stanu początkowego. W tym przypadku stanem końcowym będzie dane uniwersum, a stanem początkowym ów Krajobraz Teorii Strun pierwotnie 11 - wymiarowy. N - tą liczbę otwartych wymiarów w danej Bańce Poinflacyjnej w stosunku do Krajobrazu Teorii Strun, z którego się ona wynurzyła, matematycznie opisać można by za pomocą znanego z Teorii Mnogości Rachunku ( Algebry Zbiorów ). A dokładniej mówiąc tak zwanego dopełnienia zbioru. Zamknięte do wymiaru Plancka dodatkowe wymiary dopełniały by właśnie daną przestrzeń do pierwotnie 11 wymiarów. Zbiór takich Baniek Poinflacyjnych, każda z trochę innym zestawem empirycznych praw fizyki, nazywamy właśnie Multiwersum II Poziomu. 
3. Poziom III (MWIQM) - By zrozumieć o co chodzi trzeba się na tym poziomie odwołać do tak zwanego Problemu Pomiaru w Mechanice Kwantowej i roli obserwatora. Otóż Mechanika Kwantowa przewiduje, że sama obecność świadomości nie zależnie od tego czy będzie to człowiek, hipotetyczna egzoplanetarna forma życia czy też np mysz spowoduje istotne zmiany w zachowaniu cząstek elementarnych, takich jak fotony, elektrony itd. Jak wiemy cząstki takie opisane są w Teorii Kwantów tak zwaną funkcją falową Schrodingera, którą reprezentuje tak zwany wektor stanu : Ket Schrodingera. Ów wektor stanu przedstawiamy w tak zwanej Przestrzeni Hilberta. Dla tych co nie wiedzą czym owa przestrzeń jest, mówiąc najkrócej jest to specjalna wypukła liniowo- topologiczna wektorowa przestrzeń stanów, o wartościach rzeczywistych lub zespolonych. Cały problem pomiaru polega na tym co dzieje się z funkcją falową danego bytu, gdy na nią patrzymy, ulega redukcji , kolapsowi czy też nie. Pierwsza możliwość wyrażona jest w najstarszej interpretacji Kwanto-Mechaniki, związanej ze szkołą Kopenhasko- Getyńską. Tą interpretację znajdziecie też w każdym podręczniku Mechaniki Kwantowej. Należy jednak pamiętać, że problem z tą interpretacją jest taki że wprowadza ad hoc , a priori kolaps funkcji który nie wynika nawet z równania funkcji falowej. Ten sztuczny twór jest też niezwykle trudny do matematycznego zapisania, nie mówiąc już o udowodnieniu czemu akurat taka redukcja miała by zachodzić, skoro równanie Schrodingera prowadzi do zupełnie innych wniosków. To powoduje że Mechanika Kwantowa w tej postaci jest niepełna i musi istnieć jakaś głębsza Metateoria na której ona " żyje". Nie będę tu teraz opisywał wszystkich innych interpretacji tego problemu, skupię się natomiast na jednej której jestem zwolennikiem. Tą interpretacją jest ta zaproponowana przez Hugh Everetta III, nosząca nazwę Interpretacji Wielu Światów. W interpretacji tej funkcja falowa nie ulega nigdy kolapsowi, a każdy akt pomiaru rodzi tyle „Wszechświatów” ile w danym momencie jest możliwych rozwiązań. Dobrze obrazuje to słynny eksperyment myślowy Schrodingera , tak zwany: Jednocześnie żywy i martwy Kot Schrodingera.
Jak już wspomniałem istnieją i inne interpretacje próbujące rozwiązać problem pomiaru z których wymienić można tu np.: „ Świadomość Powoduje Kolaps, której zwolennikiem jest brytyjski fizyk Penrose, Spójnych Historii, za którą opowiada się Gell – Man. Twórca pojęcia kwarków. Fali pilotującej Boma, Kwantowego Darwinizmu polskiego fizyka Żurka czy wreszcie Interpretację wielu umysłów, bardzo podobnej do wielu światów Everetta. 
3.1. Korespondencja I/III, Izomorfizm I/III ( Kosmologiczna Interpretacja Mechaniki Kwantowej Tegmarka – Aquirre'a). Interpretacja to przedstawiona w artykule : Urodzenie w Nieskończonym Wszechświecie: Kosmologiczna Interpretacja Mechaniki Kwantowej, opiera się na założeniu, że podlegająca wiecznej inflacji przestrzeń jest w istocie tak naprawdę Przestrzenią Hilberta opisaną funkcją falową. A każde uniwersum, które powstanie w niej w wielkim wybuchu realizować będzie jedną z wartości własnych hermitowskiego ( zespolonego) operatora stanu możliwych do uzyskania przy pomiarze dowolnej wielkości fizycznej – Obserwabli. Daje nam to w istocie trudny do przyjęcia na początek wniosek, że my sami będąc zbudowani z cząstek opisanych funkcją falową istniejemy w tak zwanej wiecznej superpozycji stanów. Czyli gdzieś tam daleko stąd dajmy na to jesteśmy starcami, prowadzimy inną wersje naszego życia. Dalej jeśli tu jesteśmy facetami tam możemy być dziewczynami i odwrotnie. Wynika to z stąd że według słynnego równania Schrodingera cząstka nim opisana np. elektron, foton możemy przebywać w kilku miejscach jednocześnie i robić kilka rzeczy naraz. W słynnym eksperymencie young'a ze szczelinami np. foton przechodzi przez dwie lub więcej szczelin w tym samym momencie, albo też nie przechodzi przez żadną z nich.
3.2. Funkcja Falowa Hawkinga – Hurtle'a – odpowiednik funkcji falowej w Kwantowej Kosmologii. Posiada ona tą samą dziwną z pozoru własność superpozycji, wedle której nasz wszechświat przebywa w n stanach jednocześnie. W porównaniu jednak do powyższej koncepcji Tegmarka – Aqiurre'a nie nadaje w sensie ontologicznym rzeczywistego istnienia Przestrzeni Hilberta ani nie zakłada jej izomorfizmu z przestrzenią.
3.3. Kwantowa Teoria Umysłu/Świadomości !! - Pokreślmy na sam początek że do tej pory nic takiego nie udało się stworzyć. Aczkolwiek istnieją próby jej stworzenia. Np Taylora wspomniana w książce Czarne Dziury: Koniec Wszechświata ? Oparta na Tachionach. Niestety te posiadające kontrowersyjne właściwości cząstki elementarne ( urojona i masa, prędkość nadświetlna, Tachiony poruszają się wstecz w czasie) do tej pory nie zostały zaobserowane. Gwoli przypomnienia wynikają one z pewnych szczególnych rozwiązań równań Teorii Względności, patrz np. Kontrowersyjna Teoria Próżni Fizycznej Szypowa. Bardziej prawdpopodobne opierają się na włączeniu świadomości jako nowego członu do równania Schrodingera, w związku z czym również świadomość przebywała by w stanie superpozycji. Inna droga to napisanie nowego równiania dla świadomości. Idąc dalej w tym momencie musieli byśmy uznać świadomość za nową wielkość fizyczną rozłożoną w przestrzeni. A jak wiemy każda wielkość określona na pewnej m- wymiarowej przestrzeni stanowi pole fizyczne.
4. Poziom IV – Wynika on z założenia hipotezy tak zwanego Matematycznego Wszechświata. Hipoteza ta autorstwa Maxa Tegmarka stanowi jedną z kandydatek na Ogólną Teorię Wszystkiego, obok Teorii Strun, Teorii Wielkiej Unifikacji (GUT) oraz Kwantowej Grawitacji ( Pętlowej Kwantowej Grawitacji ). Hipoteza ta nadaje obiektom matematycznym ontologicznej realności unifikując je z fizyczną rzeczywistością. Dla tego też, w Kosmologicznej Interpretacji Mechaniki Kwantowej, zakładamy izomorfizm wiecznie ekspandującej przestrzeni z Przestrzenią Hilberta. Zgodnie z nią wszystko co dookoła nas istnieje, włącznie z organizmami żywymi i nami samym możemy traktować jako jedną wielką strukturę matematyczną. Strukturę na tyle złożoną wewnętrznie, że możliwe jest istnienie w niej życia. Jeśli założymy że koncepcja ta jest walentna do obiektywnie istniejącej, niezależnie od nas ludzi rzeczywistości, dostaniemy kolejny trudny do zaakceptowania wniosek. Wniosek mówiący, że każda znana nam, możliwa do wyobrażenia oraz nie znana nam na razie struktura matematyczna gdzieś tam istnieje. Zbiór owych struktur nazywamy właśnie Mulitwerusm IV poziomu alias Fizyczną Rzeczywistością. Każda z tych struktur da nam przy tym inne podstawowe prawa fizyki. Np w innych częściach Fizycznej Rzeczywistości rządzonej inną strukturą nie będzie możliwe istnienie życia, a w jeszcze innej nie będzie Mechaniki Kwantowej, a co za tym idzie nie będzie Wieloświata III poziomu. W jeszcze innych zaś mogą istnieć jak to określił sam Tegmark mogą istnieć poziomy, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 
W tych rozważaniach pominąłem i inne koncepcje wieloświata. Dość ciekawą jest np. ta stworzona przez fizyka amerykańskiego Lee Smolina nazywana Kosmologicznym Doborem Naturalnym. Stanowi ona próbę odpowiedzi na inne nie rozwiązane do tej pory pytanie czemu nasz wszechświat jest jak się wydaje idealnie dostrojony i przystosowany do istnienia życia, w tym też tego świadomego. Zdolnego do zadawania sobie pytań. Koncepcja ta zakłada, że najbardziej stabilne a poprzez to najdłużej istniejące są te wszechświaty, które rodzą jak największą ilość czarnych dziur. A te kolei są zaczątkiem nowych wszechświatów. Analogiem do biologicznej koncepcji doboru i ewolucji jest założenie że każdy nowy wszechświat który rodzi się z czarnej dziury we wszechświecie matczynym z pewną „ mutacją „ stałych fizycznych. W związku z tym tylko niektóre z nich będą zdolne podtrzymać życie. Jak dla mnie choć nie spotkałem się z takimi próbami w literaturze, tak rozumiany wieloświat dało by się zunifikować z poziomem II Tegmarka. Ale jak mówię nie spotkałem się z żadnymi próbami znalezienia dualności i izomorfizmów pomiędzy nimi prowadzącymi do ów unifikacji. 
Jeszcze inną wersję stanowi ta spopularyzowana przez dwóch innych fizyków i kosmologów Briana Greena oraz Briana Coxa. Tu wszechświaty traktuje się jak płaskie membrany dryfujące w 11 wymiarowej hiperprzestrzeni przewidywanej przez M- Teorię i opartą na niej Kosmologię Bran. Membrany te mogą się ze sobą zderzać powodując powstanie nowych wszechświatów. Liczb ich oszacowano na 1010^10^7. Co warte podkreślenia liczba ta której nie sposób nawet przedstawić w postaci dziesiętnej, rozpisanej na papierze, jest o wiele rzędów wielkości większa od liczby atomów składających się na materię naszego wszechświata, szacowaną na 10 ^80 . Membrany te posiadając różną liczbę wymiarów przesunięte są wobec siebie w owej hiperprzestrzeni. Analogicznie jak Krajobrazie Teorii Strun, ta różnica dopełnia je do hiperprzestrzeni w której są zanurzone.

oleks24f

oleks24f

 

Wasze zdanie: Jak się nazywasz, takim cię piszą?

Cześć.
W związku z tym, że zakończenie "Usługi" zbliża się już dużymi krokami, chciałem prosić Was, czyli osoby zainteresowane moimi książkami o wyrażenie swojej opinii, a właściwie o określenie swoich skojarzeń z imionami i nazwiskami bohaterów.
Ten krótki sondaż pozwoli mi poznać odczucia, mam nadzieję, przyszłych czytelników "Usługi" oraz potwierdzi, bądź nie, czy postaci będą wywoływać zamierzone przeze mnie emocje.
Proszę Was zatem o wpisanie w komentarzu pierwszych myśli na temat poniższych ludzi. Jacy są? Jakie cechy charakteru mogą mieć? Kim mogą być?

1. Jonas Peck
2. Niclas Berg*
3. Fitzgerald Fritz
4. Alan Silverman
5. Andrea Alford

* tak, Niclas, nie Nicolas.

wimmer

wimmer

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.