Jump to content

heweliusz

Społeczność Astropolis
 • Content Count

  643
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by heweliusz

  1. ekolog

   ekolog

   Ale o sso chozi?

   Nie napisałeś po polsku o czym jest link. :(
   No dobra. Tym razem wybaczam ale nie nadużywaj ... pliz!
   Przetłumaczyłem.
   Misje Apollo.
   Być może ich największą wartość naukową stanowią 382 kg skał i regolitu (ziemia księżycowa), które zostały sprowadzone na Ziemię.
   Analiza laboratoryjna tych próbek zrewolucjonizowała nasze rozumienie powstawania Księżyca, Ziemi i innych planet.
   Ulepszona technologia i postępy w nauce planetarnej oznaczają, że próbki są nadal aktywnie badane dzisiaj.
   Siema

    

    

 1. Amerykanie obliczyli, że wydają rocznie aż 16 mld dolarów z powodu oświetlenia, które trafia niepotrzebnie w niebo. http://www.administrator24.info/artykul/id7108,zanieczyszczenie-swiatlem Ciekawe jaka kwota wyświetlana jest niepotrzebnie w niebo w Polsce ?
 2. Temat jako kontynuacja rozmowy w poniższym statusie: Jak wysokie musiałbym wybudować obserwatorium (na jakiej wysokości byłaby kopuła), aby choć trochę zmniejszyć wpływ seeningu ? Przykładowo gdybym wybudował 20 m wieżę obserwacyjną z kopułą to jaka różnica w seeingu byłaby na dole a jaka na szczycie wieży ? - jaka jest zależność zmiany seeningu w zależności od wznoszenia się nad powierzchnię gruntu ?
 3. Jak wysokie musiałbym wybudować obserwatorium (na jakieś wysokości byłaby kopuła), aby choć trochę zmniejszyć wpływ seeningu ? Jaka jest zależność zmiany seeningu w zależności od wznoszenia się nad powierzchnię gruntu ?

  1. Show previous comments  4 more
  2. JSC

   JSC

   Załóż proszę temat, to powklejam obrazki.

  3. heweliusz
  4. ZbyT

   ZbyT

   na seeing wpływa to co znajduje się kilkadziesiąt kilometrów nad naszymi głowami. Warunki lokalne to całkiem inna historia, która z seeingiem nie ma nic wspólnego. W zależności od ukształtowania terenu i zabudowy może to być kilka do kilkunastu metrów. U mnie np. nie ma żadnego znaczenia czy obserwuję z trawnika czy z tarasu 2 m wyżej

   u kolegi za to kopuła znajduje się około 5 m nad terenem i choć seeing jest identyczny jak na trawie to wilgotność wyraźnie mniejsza. Mniej przeszkadzają okoliczne światła no i lepiej widać horyzont

 4. Cytat z LEXa: "Czy stosowanie oświetlenia zewnętrznego na budynku mieszkalnym lub przemysłowym podlega pod definicję wprowadzania energii? Opublikowano: QA 1257476 Status: aktualne Pytanie Prawo Ochrony Środowiska określa zasady ustalania warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska. Czy stosowanie oświetlenia zewnętrznego na budynku mieszkalnym lub przemysłowym podlega pod definicję wprowadzania energii? Czy w rozumieniu ustawy za wprowadzaną energię należy także uznawać energię promieniowania elektromagnetycznego wynikającą ze świecenia lamp oświetlenia zewnętrznego na budynkach? Odpowiedź Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś. przez emisję rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Jeżeli w definicji sformułowania "takie jak" użyto zamiast "na przykład", to emisja światła mieści się moim zdaniem w definicji emisji p.o.ś. Według słowników synonimów tak powinno być rozumiane sformułowanie "takie jak". Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 1471) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku. Natomiast wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomów substancji lub energii występujących w środowisku nie jest celem samo w sobie. Pomiary wykonywane są wtedy, kiedy ich wynik możemy odnieść do wartości normatywnych ustalonych w przepisach prawa np. jako standardy emisyjne, standardy jakości środowiska, wartości odniesienia w powietrzu lub ustalonych w decyzjach określających warunki korzystania ze środowiska. Nie są mi znane przepisy określające dopuszczalne emisje światła do środowiska, czy też standardy jakości środowiska ze względu na światło. Emisji światła dotychczas nie limitują także decyzje określające warunki korzystania ze środowiska (muszą mieć podstawę odniesienia). Nie ma również ustawowych metodyk referencyjnych dla pomiarów emisji światła do środowiska lub natężenia światła w środowisku. Dlatego inspekcja ochrony środowiska pomiarów takich nie wykonuje i nie posiada odpowiedniego sprzętu, ani akredytacji. Zagadnienia tzw. zanieczyszczenia światłem, to problematyka dość nowa i związana z rozwojem ekonomicznym. Ze względu na coraz większe problemy będzie musiała być wcześniej czy później uregulowana."
 5. Scientists tackle a burning question: When will our quiet sun turn violent ? Fajnie jakby na Astroforum-Astropolis lub w tym wątku od czasu do czasu byłyby streszczenia przykładowych powyższych publikacji, nowości
 6. A Dynamo-based Forecast of Solar Cycle 25 Prediction of the strength and timing of sunspot cycle 25 reveal decadal-scale space environmental conditions https://www.nature.com/articles/s41467-018-07690-0 A Dynamo-based Forecast of Solar Cycle 25 https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-019-1480-0 What the Sudden Death of Solar Cycles Can Tell usAbout the Nature of the Solar Interior https://arxiv.org/pdf/1901.09083.pdf Triggering The Birth of New Cycle’s Sunspots by Solar Tsunami https://www.nature.com/articles/s41598-018-37939-z
 7. Dodatkowo chciałem powiedzieć, zaznaczyć że "Zagadnienia tzw. zanieczyszczenia światłem, to problematyka dość nowa i związana z rozwojem ekonomicznym. Ze względu na coraz większe problemy będzie musiała być wcześniej czy później uregulowana." (cytat z LEXa) Warto aby społeczności astronomiczne miały wpływa na te przyszłe regulacje dotyczące oświetlenia. Jeśli nie będziemy monitorować tej sprawy, pisać działać w tym temacie do odpowiednich instytucji to później może się okazać że zgodnie z powiedzeniem obudzimy się z ręką w... https://pl.wiktionary.org/wiki/obudzić_się_z_ręką_w_nocniku (tj. uchwalą takie normy, prawo które może wcale nie będzie respektować zanieczyszczenia światłem i jego wpływem na różne dziedziny życia.)
 8. Proszę zobacz co pisałem parę postów wcześniej: Może trzeba skierować skargę, podanie do Inspekcji Nadzoru Budowlanego w związku ze złym oświetleniem marketu.
 9. Ostatnio słyszałem skargę człowieka na znajdującą się na przeciwko jego domu firmę, która źle oświetlała swoją posesję - czyli że świeciła mu na elewację jego budynku i w okna. Człowiek ten który ma chyba stwierdzone przez lekarza problemy neurologiczne związane z zasypianiem, snem, będzie prawdopodobnie kierował powyższą sprawę do sądu o odszkodowanie związane z problemami zdrowotnymi, które wynikały ze złego oświetlenia firmy (świecenie w jego okna lampami z firmy naprzeciwko. firma nie miała lamp skierowanych w dół). Ponoć o tych sprawach jest cicho bo gdyby się społeczeństwo dowiedziało o takiej możliwości to wzrosłaby lawinowo liczba rozpatrywanych przez sądy spraw tego typu.
 10. Ustawy i rozporządzenia, normy polskie obowiązują chyba wszystkich w kraju ? Wydaje mi się że gdyby w ustawie lub bardziej w rozporządzeniu był obowiązek stosowania inteligentnego systemu sterowania światłem (regulacji mocy światła w zależności od natężenia ruchu) samorządy musiałby się stosować. (Albo gdyby w normie polskiej dotyczącej oświetlenia na zewnątrz był obowiązek regulacji mocy światła i zakaz kierowania promieni światła w górę.) Najgorsze jest to że samorządowcy (często ludzie po 50 lub przed emeryturą) nic o takich systemach nie wiedzą lub boją się ludzi którzy każą im świecić całą nocą.
 11. To samo napisałem parę postów przez Tobą. Przy okazji zadam pytanie - ile w ciągu roku zaoszczędziłaby Polska, ile mniej wyemitowano by CO2 (brak indeksu dolnego w edytorze) gdyby stosowano w polskich miastach wspomniane powyżej systemy inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym ? Ci ludzi którzy napisali publikacje o której mowa w 1 poście powinni przesłać takie wyliczenia do Rządu.
 12. Całe Astroforum-Astropolis- zdjęcia, ich analiza itp i itd ... , a przecież problem jest poważniejszy i jak narazie nie widać aby w Polsce coś miało się zmienić (?) - wciąż włodarze małych wsi i miasteczek myślą jak za PRLu tj. a niech sie świeci... z nadzieją ogląda się takie filmy Mechanizm działania Smart Streetlights jest bardzo prosty. Podstawowym zadaniem systemu jest przygaszanie lamp ledowych, gdy czujniki nie zarejestrują żadnego ruchu w ich pobliżu" http://olsztyn.wm.pl/377794,Olsztyn-stawia-na-ekologiczne-oswietlenie-ulic.html https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/olsztyn-inteligentne-oswietlenie-przynosi-duze-oszczednosci-52731.html https://newatlas.com/go/5475/ Czy w innych miastach w Polsce (poza Olsztynem) też wprowadza się inteligentne sterowanie światłem ulicznym (jak to wygląda w praktyce w Olsztynie) ?
 13. Warto przeczytać ze strony http://www.elektroonline.pl/a/7352,Wymagania-oswietleniowe-dla-drog-i-terenow-zewnetrznych,,Technika-swietlna rozdział: Światło intruzyjne "Światło elektryczne powinno być stosowane racjonalnie. W przypadku terenów zewnętrznych powinno być kierowane na pola wymagające oświetlenia, a tylko w nieznacznym stopniu lub nie powinno być wcale kierowane w innych kierunkach. Nieracjonalnie stosowane światło prowadzi do tzw. zanieczyszczania środowiska ludzi, fauny i flory – światła intruzyjnego [14 = http://www.cie.co.at/publications/guide-limitation-effects-obtrusive-light-outdoor-lighting-installations W normie [11 - Polska Norma PN-EN 12464-2:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. ] wprowadzono także zalecenia oświetleniowe związane z ograniczaniem światła intruzyjnego dla użytkowników dróg od instalacji oświetleniowych niebędących instalacjami oświetlenia drogowego " W normie PN-EN 12464-2:2014-05 nie zaleca się konkretnych rozwiązań, jak również nie ogranicza się swobody projektantów w zakresie stosowania nowych technik i innowacyjnego sprzętu. Wynika z powyższego, że są podstawy do walki z light pollution tylko brak inicjatyw aby egzekwować te normy (brak też pewnie szczegółowych rozporządzeń czy ustaw - typu : o przeciwdziałaniu zaświetleniu nieba" . Dlatego też pisałem że społeczność Astroforum powinna pokazać swą siłę nie tylko w dyskusjach o astrofotografii ale także w nękaniu urzędów w sprawie marnowania energii , pieniędzy poprzez złe oświetlenie nieba jak i nie wprowadzanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem.
 14. Czyli przydały by się pomiary. Czy ktoś się orientuje czy taki sam zakaz świecenia powyżej 5 luksów jest dla lamp ulicznych (jakaś norma polska lub rozporządzenie ?)
 15. Chciałbym spytać odnośnie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) Paragraf § 293. ust. 6. mówi tak: "Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powo-dować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Jeżeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego" Jak sobie mam wyobrazić przy braku możliwości pomiaru, to 5 luksów (białe światło) / 3 luksy (inne światło). Czy to dużo czy mało - ma ktoś rozeznanie albo mierzył kiedyś natężenie światła ? Z jakim natężeniem świeci w okna domu stojąca przy drodze latarnia uliczna ? Czy ktoś próbował na podstawie tego przepisu wnosić skargi do Inspekcji Nadzoru Budowlanego za nadmierne zaświetlenie ? Kto może robić takie pomiary natężenia światła ? Ogólnie wydaje mi się że jako społeczność forum Astropolis powinniśmy wysłać (podjąć starania) list intencyjny (z jak największą ilością podpisów - może zbieraną na zlotach) do odpowiednich organów w sprawie zmian przepisów i norm oświetleniowych tak aby ograniczyć "light pollution" złe świecenie lamp (zły kąt, brak osłon aby słup światła nie szedł w górę), wprowadzić obowiązkowo gdzie się da inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym itp, itd.
 16. Od M11 do M8 lub od M8 do M11 (ale w obu przypadkach poprzez M16, M17 i M20)
 17. Po raz kolejny Korona Południowa z centralnej Polski (51°28′09.5″N) (ale w trochę lepszym wydaniu) - ISO 1600 , t = 121 s. Czyżby NGC 6723 też się załapała ?
 18. Aktualizacja tematu (przy okazji ciekawe jak widać tam taką czerwcowo-lipcową Drogę Mleczną - przydałby się zdjęcia): http://observatorium.pnu.edu.ua/pl
 19. Wstępne zdjęcia gromad kulistych w Strzelcu : M54, M69, M70, NGC 6652, NGC 6624, jasne gwiazdy: ζ Sgr, Ascella, Kaus Media, δ Sgr i Epsilon Sagittarii, ε Sgr. (ISO 6400, ogniskowa 120mm lub 150 micro4/3, t = 60 s)Sky-Watcher Star Adventurer
 20. Strzelec https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbiór_Strzelca
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.